Να επιτρέπεται γρήγορη επεξεργασία

Εάν είναι ενεργό, μπορείτε να επεξεργαστείτε το κείμενο άμεσα μετά από πάτημα στο αντικείμενο κειμένου. Εάν είναι ανενεργό, πρέπει να διπλοπατήσετε για επεξεργασία του κειμένου.

Εικονίδιο αποδοχής γρήγορης επεξεργασίας

Να επιτρέπεται γρήγορη επεξεργασία

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!