Συγκράτηση σε περίγραμμα αντικειμένου

Καθορίζει εάν το περίγραμμα του γραφικού αντικειμένου θα στοιχιστεί με το περίγραμμα του πλησιέστερου γραφικού αντικειμένου.

Ο δείκτης ή η γραμμή περιγράμματος του γραφικού αντικειμένου πρέπει να είναι στην περιοχή προσκόλλησης.

Εικονίδιο προσκόλλησης σε περίγραμμα αντικειμένου

Συγκράτηση σε περίγραμμα αντικειμένου

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!