Τροποποίηση αντικειμένου με γνωρίσματα

Αν αυτό το εικονίδιο στη γραμμή Επιλογές είναι ενεργό, τα αντικείμενα εμφανίζονται με τα γνωρίσματα τους, αλλά και με 50% διαφάνεια καθώς τς μετακινείτε ή τα σχεδιάζετε. Αν αυτό το εικονίδιο δεν είναι ενεργό, εμφανίζεται μόνο ένα περίγραμμα κατά την σχεδίαση και το αντικείμενο εμφανίζεται με όλα του τα γνωρίσματα όταν αφήνετε το κουμπί του ποντικιού.

Icon

Τροποποίηση αντικειμένου με γνωρίσματα

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!