Διπλό κλικ για προσθήκη κειμένου

Μεταβάλει τη συμπεριφορά του κλικ του ποντικιού σας, έτσι ώστε να μπορείτε να κάνετε διπλό κλικ σε ένα αντικείμενο για να προσθέσετε ή να επεξεργαστείτε κείμενο.

Εικονίδιο

Διπλό κλικ για προσθήκη κειμένου

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!