Εμφάνιση γραμμών συγκράτησης

Εμφανίζει ή αποκρύπτει τις γραμμές συγκράτησης έτσι ώστε να μπορείτε να στοιχίσετε αντικείμενα στη διαφάνειά σας. Για να αφαιρέσετε μια γραμμή προσαρμογής, μεταφέρετέ την έξω από τη διαφάνεια.

Εικονίδιο

Εμφάνιση γραμμών συγκράτησης

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!