Να επιτρέπεται αλληλεπίδραση

Τρέχει μια προεπισκόπηση της αλληλεπίδρασης που αποδόθηκε σε ένα αντικείμενο, όταν πατάτε το αντικείμενο στη διαφάνεια. Για επιλογή αντικειμένου για επεξεργασία, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο όταν πατάτε.

Εικονίδιο

Να επιτρέπεται αλληλεπίδραση

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!