Επιτρεπόμενα εφέ

Παίζει μια προεπισκόπηση του εφέ κίνησης που αποδίδεται σε ένα αντικείμενο, όταν πατάτε το αντικείμενο στη διαφάνεια. Για επιλογή αντικειμένου για επεξεργασία, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο όταν πατάτε.

Εικονίδιο

Επιτρεπόμενα εφέ

Δημιουργία κινούμενων εναλλαγών σε διαφάνειες

Κινούμενα αντικείμενα σε διαφάνειες παρουσίασης

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!