Λειτουργία περιστροφής ύστερα από κλικ σε αντικείμενο

Μεταβάλει τη συμπεριφορά του δεξιού κλικ, έτσι ώστε οι χειριστές της περιστροφής να εμφανίζονται αφού κάνετε κλικ σε ένα αντικείμενο, και ύστερα κάνετε κλικ ξανά. Μεταφέρετε ένα χειριστή για να περιστρέψετε το αντικείμενο στην κατεύθυνση που επιθυμείτε.

Εικονίδιο

Λειτουργία περιστροφής ύστερα από κλικ σε αντικείμενο

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!