Μορφοποίηση ενεργή/ανενεργή

Εμφανίζει ή αποκρύπτει τη μορφοποίηση χαρακτήρα των επικεφαλίδων των διαφανειών. Για να αλλάξετε τη μορφοποίηση των χαρακτήρων μιας επικεφαλίδας, ανοίξτε το παράθυρο Τεχνοτροπίες, δεξιοπατήστε σε μια τεχνοτροπία και ύστερα επιλέξτε Τροποποίηση.

Εικονίδιο

Μορφοποίηση ενεργή/ανενεργή

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!