Εμφάνιση δευτερευόντων σημείων

Εμφανίζει τις κρυφές δευτερεύουσες επικεφαλίδες της επιλεγμένης επικεφαλίδας. Για να αποκρύψετε τις δευτερεύουσες επικεφαλίδες της επιλεγμένης επικεφαλίδας, κάντε κλικ στο εικονίδιο Απόκρυψη δευτερευόντων σημείων .

Εικονίδιο εμφάνισης υποσημείων

Εμφάνιση δευτερευόντων σημείων

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!