Απόκρυψη δευτερευόντων σημείων

Αποκρύπτει τις δευτερεύουσες επικεφαλίδες της επιλεγμένης επικεφαλίδας. Οι κρυφές δευτερεύουσες επικεφαλίδες υποδεικνύονται με μαύρη γραμμή μπροστά από μια επικεφαλίδα. Για να εμφανίσετε τις επικεφαλίδες των χαμηλότερων επιπέδων, κάντε κλικ στο εικονίδιο Εμφάνιση δευτερευόντων σημείων .

Εικονίδιο απόκρυψη υποσημείων

Απόκρυψη δευτερευόντων σημείων

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!