Πρώτο επίπεδο

Αποκρύπτει όλες τις επικεφαλίδες των διαφανειών στην τρέχουσα προβολή διαφανειών εκτός από τους τίτλους των διαφανειών. Οι επικεφαλίδες που αποκρύπτονται υποδεικνύονται από μια μαύρη γραμμή μπροστά από τον τίτλο της της διαφάνειας. Για να εμφανίσετε τις επικεφαλίδες, κάντε κλικ στο εικονίδιο Όλα τα επίπεδα.

Εικονίδιο πρώτου επιπέδου

Πρώτο επίπεδο

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!