Εμφάνιση μόνο του πρώτου επιπέδου

Αποκρύπτει όλες τις επικεφαλίδες των διαφανειών στην τρέχουσα παρουσίαση εκτός από τους τίτλους των διαφανειών. Οι κρυφές επικεφαλίδες υποδεικνύονται με μια μαύρη γραμμή μπροστά από έναν τίτλο διαφάνειας. Για να εμφανίσετε τις επικεφαλίδες, πατήστε το εικονίδιο Εμφάνιση όλων των επιπέδων.

Εικονίδιο εμφάνισης μόνο του πρώτου επιπέδου

Εμφάνιση μόνο του πρώτου επιπέδου

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!