Βέλη

Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων Βέλη, όπου μπορείτε να προσθέσετε ευθείες γραμμές, γραμμές με βέλη, και γραμμές διαστάσεων στην τρέχουσα διαφάνεια ή σελίδα.

tip

Αν επιθυμείτε, μπορείτε να προσθέσετε ένα βέλος ύστερα από τη σχεδίαση μιας γραμμής επιλέγοντας Μορφή - Γραμμή, και ύστερα επιλέξτε ένα πρότυπο βέλους από το πεδίο με τα πρότυπα.


Γραμμή

Σχεδιάζει μια ευθεία γραμμή που μεταφέρετε στο τρέχον έγγραφο. Για να περιορίσετε τη γραμμή σε 45 μοίρες, κρατήστε πατημένο το Shift ενώ τη μεταφέρετε.

Εικονίδιο γραμμής

Γραμμή

Γραμμή που να τελειώνει με βέλος

Σχεδιάζει μια ευθεία γραμμή που τελειώνει με ένα βέλος που μεταφέρετε στο τρέχον έγγραφο. Για να περιορίσετε τη γραμμή σε 45 μοίρες, κρατήστε πατημένο το Shift ενώ τη μεταφέρετε.

Εικονίδιο γραμμής που τελειώνει με βέλος

Γραμμή που να τελειώνει με βέλος

Γραμμή με βέλος/κύκλο

Σχεδιάζει μια ευθεία γραμμή που ξεκινά με ένα βέλος και τελειώνει με ένα κύκλο που μεταφέρετε στο έγγραφο. Για να περιορίσετε τη γραμμή σε 45 μοίρες, κρατήστε πατημένο το Shift ενώ τη μεταφέρετε.

Εικονίδιο γραμμής με βέλος/κύκλο

Γραμμή με βέλος/κύκλο

Γραμμή με βέλος/τετράγωνο

Σχεδιάζει μια ευθεία γραμμή που ξεκινά με ένα βέλος και τελειώνει με ένα τετράγωνο που μπορείτε να μεταφέρετε στο έγγραφο. Για να περιορίσετε τη γραμμή σε 45 μοίρες, κρατήστε πατημένο το Shift ενώ τη μεταφέρετε.

Εικονίδιο γραμμής με βέλος/τετράγωνο

Γραμμή με βέλος/τετράγωνο

Γραμμή (45°)

Σχεδιάζει μια ευθεία γραμμή που περιορίζεται με γωνίες των 45 μοιρών.

Εικονίδιο γραμμής (45°)

Γραμμή (45°)

Γραμμή που να ξεκινά με βέλος

Σχεδιάζει μια ευθεία γραμμή που ξεκινά με ένα βέλος που μπορείτε να μεταφέρετε στο έγγραφο. Για να περιορίσετε τη γραμμή σε 45 μοίρες, κρατήστε πατημένο το Shift ενώ τη μεταφέρετε.

Εικονίδιο γραμμής που ξεκινά με βέλος

Γραμμή που να ξεκινά με βέλος

Γραμμή με κύκλο/βέλος

Σχεδιάζει μια ευθεία γραμμή που ξεκινά με ένα κύκλο και τελειώνει με ένα βέλος που μπορείτε να μεταφέρετε στο έγγραφο. Για να περιορίσετε τη γραμμή σε 45 μοίρες, κρατήστε πατημένο το Shift ενώ τη μεταφέρετε.

Εικονίδιο γραμμής με κύκλο/βέλος

Γραμμή με κύκλο/βέλος

Γραμμή με τετράγωνο/βέλος

Σχεδιάζει μια ευθεία γραμμή που ξεκινά με ένα τετράγωνο και τελειώνει με ένα βέλος που μπορείτε να μεταφέρετε στο έγγραφο. Για να περιορίσετε τη γραμμή σε 45 μοίρες, κρατήστε πατημένο το Shift ενώ τη μεταφέρετε.

Εικονίδιο γραμμής με τετράγωνο/βέλος

Γραμμή με τετράγωνο/βέλος

Γραμμή διαστάσεων

Σχεδιάζει μια γραμμή που εμφανίζει το μήκος διαστάσεων που περιβάλλονται από τις βοηθητικές γραμμές. Οι γραμμές διαστάσεων υπολογίζουν αυτόματα και εμφανίζουν γραμμικές διαστάσεις. Για να σχεδιάσετε μια γραμμή διαστάσεων, ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων Βέλη, και πατήστε στο εικονίδιο Γραμμή διαστάσεων. Μετακινήστε το δείκτη σας στο σημείο όπου επιθυμείτε να αρχίζει η γραμμή και μεταφέρετε για να σχεδιάσετε τη γραμμή διαστάσεων. Απελευθερώστε την όταν τελειώσετε.

tip

Εάν θέλετε η γραμμή διάστασης να είναι ίδιου μήκους με την πλευρά του διπλανού αντικειμένου, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ενώ σύρετε. Για περιορισμό της γραμμής διάστασης σε 45 μοίρες, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift ενώ σύρετε.


Στο LibreOffice Draw, μια γραμμή διάστασης εισάγεται πάντα στη στρώση που ονομάζεται Γραμμές διαστάσεων. Εάν ορίσετε αυτή τη στρώση σε αόρατη, δεν θα δείτε γραμμή διάστασης στο σχέδιό σας.

Εικονίδιο γραμμής διάστασης

Γραμμή διαστάσεων

Γραμμή με βέλη

Σχεδιάζει μια ευθεία γραμμή που τελειώνει με βέλη και από τις δύο άκρες που μπορείτε να μεταφέρετε στο έγγραφο. Για να περιορίσετε τη γραμμή σε 45 μοίρες, κρατήστε πατημένο το Shift ενώ τη μεταφέρετε.

Εικονίδιο γραμμής με βέλη

Γραμμή με βέλη

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!