Εισαγωγή

Εικονίδιο

Εισαγωγή

Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων Εισαγωγή, όπου μπορείτε να προσθέσετε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων διαγραμμάτων, υπολογιστικών φύλλων, και εικόνων στο έγγραφό σας.

Διαφάνεια

Εισάγει μια διαφάνεια μετά την τρέχουσα επιλεγμένη διαφάνεια.

Εικονίδιο νέας διαφάνειας

Νέα διαφάνεια

Μεταβλητό πλαίσιο

Εισάγει ένα αιωρούμενο πλαίσιο στο τρέχον έγγραφο. Τα αιωρούμενα πλαίσια χρησιμοποιούνται σε έγγραφα HTML για να εμφανίσουν τα περιεχόμενα ενός άλλου αρχείου.

Εικονίδιο αιωρούμενου πλαισίου

Κινούμενο Πλαίσιο

Εισαγωγή /αντικειμένων από αρχείο

Σας επιτρέπει να εισάγετε ολόκληρο το αρχείο ή ειδικά στοιχεία στο αρχείο.

Εικονίδιο

Υπολογιστικό φύλλο

Εισάγει ένα νέο πίνακα στην τρέχουσα διαφάνεια ή σελίδα.

Εικονίδιο εισαγωγής πίνακα

Πίνακας

Από αρχείο

Εισάγει μια εικόνα στο τρέχον έγγραφο .

Εικονίδιο εικόνας

Εικόνα

Ήχος ή βίντεο

Εισάγει ένα αρχείο βίντεο ή ήχου στο έγγραφό σας.

Ήχος ή βίντεο

Τύπος

Εισάγει έναν τύπο στο τρέχον έγγραφο.

Εικονίδιο τύπου

Tύπος

Διάγραμμα

Εικονίδιο διαγράμματος

Διάγραμμα

Αντικείμενο OLE

Εισάγει αντικείμενο OLE στο τρέχον έγγραφο. Το αντικείμενο OLE εισάγεται ως σύνδεσμος ή ως ενσωματωμένο αντικείμενο.

Εικονίδιο αντικειμένου OLE

Αντικείμενο OLE

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!