Γραμμές σύνδεσης

Icon

Σύνδεσμος

Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων Γραμμές συνδέσεις , όπου μπορείτε να προσθέσετε συνδέσεις σε αντικείμενα στην τρέχουσα διαφάνεια. Μία σύνδεση είναι μία γραμμή που συνδέει αντικείμενα, και παραμένει ενωμένη όταν τα αντικείμενα μετακινούνται. Αν αντιγράψετε ένα αντικείμενο με σύνδεση, η σύνδεση αντιγράφεται επίσης.

Υπάρχουν τέσσερις τύποι γραμμών σύνδεσης:

  1. Τυπική (με καμπές γωνίας 90 μοιρών)

  2. Γραμμή (με δύο καμπές)

  3. Ευθεία

  4. Με καμπύλη

Όταν πατάτε σε έναν σύνδεσμο και μετακινήσετε τον δείκτη του ποντικιού σας πάνω από ένα γεμάτο αντικείμενο ή στην άκρη ενός αντικειμένου που δεν έχει συμπληρωθεί, εμφανίζονται σημεία προσκόλλησης. Ένα σημείο προσκόλλησης είναι ένα σταθερό σημείο όπου μπορείτε να συνδέσετε μια γραμμή σύνδεσης. Μπορείτε να προσθέσετε προσαρμοσμένα σημεία προσκόλλησης σε ένα αντικείμενο.

Για να σχεδιάσετε μια γραμμή σύνδεσης κάντε κλικ σε ένα σημείο κόλλησης σε ένα αντικείμενο και τραβήξτε σε ένα σημείο σύνδεσης σε ένα άλλο αντικείμενο. Μπορείτε ακόμη να τραβήξετε ένα σημείο σύνδεσης σε ένα κενό σημείο του εγγράφου και να κάνετε κλικ. Για αποσυνδέσετε μια γραμμή σύνδεσης τραβήξτε τις άκρες της γραμμής σύνδεσης σε διαφορετική τοποθεσία.

Σύνδεσμος

Σχεδιάζει μια γραμμή σύνδεσης με μια ή περισσότερες καμπές 90 μοιρών. Κάντε κλικ σε ένα σημείο κόλλησης σε ένα αντικείμενο και τραβήξτε το σε ένα ένα άλλο σημείο κόλλησης ενός αντικειμένου.

Icon

Σύνδεσμος

Γραμμή σύνδεσης που να ξεκινά με βέλος

Σχεδιάζει μια γραμμή σύνδεσης με με μια ή περισσότερες καμπές 90 μοιρών και ένα βέλος στο σημείο έναρξης. Κάντε κλικ σε ένα σημείο κόλλησης σε ένα αντικείμενο και τραβήξτε το σε ένα ένα άλλο σημείο κόλλησης ενός αντικειμένου.

Icon

Γραμμή σύνδεσης που να ξεκινά με βέλος

Ο σύνδεσμος τελειώνει με βέλος

Σχεδιάζει μια γραμμή σύνδεσης με μια ή περισσότερες καμπές 90 μοιρών και ένα βέλος στο σημείο τέλους. Κάντε κλικ σε ένα σημείο κόλλησης σε ένα αντικείμενο και τραβήξτε το σε ένα ένα άλλο σημείο κόλλησης ενός αντικειμένου.

Icon

Ο σύνδεσμος τελειώνει με βέλος

Γραμμή σύνδεσης με βέλη

Σχεδιάζει μια γραμμή σύνδεσης με με μια ή περισσότερες καμπές 90 μοιρών και βέλη και στις δυο άκρες. Κάντε κλικ σε ένα σημείο κόλλησης σε ένα αντικείμενο και τραβήξτε το σε ένα ένα άλλο σημείο κόλλησης ενός αντικειμένου.

Icon

Γραμμή σύνδεσης με βέλη

Γραμμή σύνδεσης που να ξεκινά με κύκλο

Σχεδιάζει μια γραμμή σύνδεσης με με μια ή περισσότερες καμπές 90 μοιρών και ένα κύκλο στο σημείο έναρξης. Κάντε κλικ σε ένα σημείο κόλλησης σε ένα αντικείμενο και τραβήξτε το σε ένα ένα άλλο σημείο κόλλησης ενός αντικειμένου.

Icon

Γραμμή σύνδεσης που να ξεκινά με κύκλο

Ο σύνδεσμος τελειώνει με κύκλο

Σχεδιάζει μια γραμμή σύνδεσης με μια ή περισσότερες καμπές 90 μοιρών και ένα κύκλο στο σημείο τέλους. Κάντε κλικ σε ένα σημείο κόλλησης σε ένα αντικείμενο και τραβήξτε το σε ένα ένα άλλο σημείο κόλλησης ενός αντικειμένου

Icon

Ο σύνδεσμος τελειώνει με κύκλο

Γραμμή σύνδεσης με κύκλους

Σχεδιάζει μια γραμμή σύνδεσης με μια ή περισσότερες καμπές 90 μοιρών και κύκλους και στις δυο άκρες. Κάντε κλικ σε ένα σημείο κόλλησης σε ένα αντικείμενο και τραβήξτε το σε ένα ένα άλλο σημείο κόλλησης ενός αντικειμένου.

Icon

Γραμμή σύνδεσης με κύκλους

Σύνδεση γραμμής

Σχεδιάζει μια γραμμή σύνδεσης που λυγίζει κοντά σε ένα σημείο κόλλησης. Κάντε κλικ σε ένα σημείο κόλλησης σε ένα αντικείμενο και τραβήξτε το σε ένα ένα άλλο σημείο κόλλησης ενός αντικειμένου. Για να προσαρμόσετε το μήκος του τμήματος της γραμμής ανάμεσα σε ένα σημείο καμπής και ένα σημείο κόλλησης, κάντε κλικ στη γραμμή σύνδεσης και τραβήξτε την στο σημείο καμπής.

Icon

Σύνδεση γραμμής

Σύνδεση γραμμής που να ξεκινά με βέλος

Σχεδιάζει μια γραμμή σύνδεσης που ξεκινά με ένα βέλος και λυγίζει κοντά σε ένα σημείο κόλλησης. Κάντε κλικ σε ένα σημείο κόλλησης σε ένα αντικείμενο και τραβήξτε το σε ένα ένα άλλο σημείο κόλλησης ενός αντικειμένου. Για να προσαρμόσετε το μήκος του τμήματος της γραμμής ανάμεσα σε ένα σημείο καμπής και ένα σημείο κόλλησης, κάντε κλικ στη γραμμή σύνδεσης και τραβήξτε την στο σημείο καμπής.

Icon

Σύνδεση γραμμής που να ξεκινά με βέλος

Σύνδεση γραμμής που να τελειώνει με βέλος

Σχεδιάζει μια γραμμή σύνδεσης που τελειώνει με ένα βέλος και λυγίζει κοντά σε ένα σημείο κόλλησης. Κάντε κλικ σε ένα σημείο κόλλησης σε ένα αντικείμενο και τραβήξτε το σε ένα ένα άλλο σημείο κόλλησης ενός αντικειμένου. Για να προσαρμόσετε το μήκος του τμήματος της γραμμής ανάμεσα σε ένα σημείο καμπής και ένα σημείο κόλλησης, κάντε κλικ στη γραμμή σύνδεσης και τραβήξτε την στο σημείο καμπής.

Icon

Σύνδεση γραμμής που να τελειώνει με βέλος

Σύνδεση γραμμής με βέλη

Σχεδιάζει μια γραμμή σύνδεσης που λυγίζει κοντά σε ένα σημείο κόλλησης και στις δυο άκρες. Κάντε κλικ σε ένα σημείο κόλλησης σε ένα αντικείμενο και τραβήξτε το σε ένα ένα άλλο σημείο κόλλησης ενός αντικειμένου. Για να προσαρμόσετε το μήκος του τμήματος της γραμμής ανάμεσα σε ένα σημείο καμπής και ένα σημείο κόλλησης, κάντε κλικ στη γραμμή σύνδεσης και τραβήξτε την στο σημείο καμπής.

Icon

Σύνδεση γραμμής με βέλη

Σύνδεση γραμμής που να ξεκινά με κύκλο

Σχεδιάζει μια γραμμή σύνδεσης που ξεκινά με ένα κύκλο και λυγίζει κοντά σε ένα σημείο κόλλησης. Κάντε κλικ σε ένα σημείο κόλλησης σε ένα αντικείμενο και τραβήξτε το σε ένα ένα άλλο σημείο κόλλησης ενός αντικειμένου. Για να προσαρμόσετε το μήκος του τμήματος της γραμμής ανάμεσα σε ένα σημείο καμπής και ένα σημείο κόλλησης, κάντε κλικ στη γραμμή σύνδεσης και τραβήξτε την στο σημείο καμπής.

Icon

Σύνδεση γραμμής που να ξεκινά με κύκλο

Σύνδεση γραμμής που να τελειώνει με κύκλο

Σχεδιάζει μια γραμμή σύνδεσης που τελειώνει με ένα κύκλο και λυγίζει κοντά σε ένα σημείο κόλλησης. Κάντε κλικ σε ένα σημείο κόλλησης σε ένα αντικείμενο και τραβήξτε το σε ένα ένα άλλο σημείο κόλλησης ενός αντικειμένου. Για να προσαρμόσετε το μήκος του τμήματος της γραμμής ανάμεσα σε ένα σημείο καμπής και ένα σημείο κόλλησης, κάντε κλικ στη γραμμή σύνδεσης και τραβήξτε την στο σημείο καμπής..

Icon

Σύνδεση γραμμής που να τελειώνει με κύκλο

Σύνδεση γραμμής με κύκλους

Σχεδιάζει μια γραμμή σύνδεσης που λυγίζει κοντά σε ένα σημείο κόλλησης και έχει κύκλους και στις δυο άκρες. Κάντε κλικ σε ένα σημείο κόλλησης σε ένα αντικείμενο και τραβήξτε το σε ένα ένα άλλο σημείο κόλλησης ενός αντικειμένου. Για να προσαρμόσετε το μήκος του τμήματος της γραμμής ανάμεσα σε ένα σημείο καμπής και ένα σημείο κόλλησης, κάντε κλικ στη γραμμή σύνδεσης και τραβήξτε την στο σημείο καμπής..

Icon

Σύνδεση γραμμής με κύκλους

Ευθεία σύνδεση

Σχεδιάζει μια ευθεία γραμμή σύνδεσης. Κάντε κλικ σε ένα σημείο κόλλησης σε ένα αντικείμενο και τραβήξτε το σε ένα ένα άλλο σημείο κόλλησης ενός αντικειμένου.

Icon

Ευθεία σύνδεση

Ευθύς σύνδεσμος που ξεκινά με βέλος

Σχεδιάζει μια ευθεία γραμμή σύνδεσης με βέλος στο σημείο έναρξης. Κάντε κλικ σε ένα σημείο κόλλησης σε ένα αντικείμενο και τραβήξτε το σε ένα ένα άλλο σημείο κόλλησης ενός αντικειμένου.

Icon

Ευθύς σύνδεσμος που ξεκινά με βέλος

Ευθεία σύνδεση που να τελειώνει με βέλος

Σχεδιάζει μια ευθεία γραμμή σύνδεσης με βέλος στο σημείο τέλους. Κάντε κλικ σε ένα σημείο κόλλησης σε ένα αντικείμενο και τραβήξτε το σε ένα ένα άλλο σημείο κόλλησης ενός αντικειμένου..

Icon

Ευθεία σύνδεση που να τελειώνει με βέλος

Ευθεία σύνδεση με βέλη

Σχεδιάζει μια ευθεία γραμμή σύνδεσης με βέλη και στις δυο άκρες. Κάντε κλικ σε ένα σημείο κόλλησης σε ένα αντικείμενο και τραβήξτε το σε ένα ένα άλλο σημείο κόλλησης ενός αντικειμένου..

Icon

Ευθεία σύνδεση με βέλη

Ευθεία σύνδεση που να ξεκινά με κύκλο

Σχεδιάζει μια ευθεία γραμμή σύνδεσης με κύκλο στο σημείο έναρξης. Κάντε κλικ σε ένα σημείο κόλλησης σε ένα αντικείμενο και τραβήξτε το σε ένα ένα άλλο σημείο κόλλησης ενός αντικειμένου.

Icon

Ευθεία σύνδεση που να ξεκινά με κύκλο

Ευθεία σύνδεση που να τελειώνει με κύκλο

Σχεδιάζει μια ευθεία γραμμή σύνδεσης με κύκλο στο σημείο τέλους. Κάντε κλικ σε ένα σημείο κόλλησης σε ένα αντικείμενο και τραβήξτε το σε ένα ένα άλλο σημείο κόλλησης ενός αντικειμένου.

Icon

Ευθεία σύνδεση που να τελειώνει με κύκλο

Ευθεία σύνδεση με κύκλους

Σχεδιάζει μια ευθεία γραμμή σύνδεσης με κύκλους και στις δυο άκρες. Κάντε κλικ σε ένα σημείο κόλλησης σε ένα αντικείμενο και τραβήξτε το σε ένα ένα άλλο σημείο κόλλησης ενός αντικειμένου.

Icon

Ευθεία σύνδεση με κύκλους

Γραμμή σύνδεσης με καμπύλη

Σχεδιάζει μια καμπύλη γραμμή σύνδεσης. Κάντε κλικ σε ένα σημείο κόλλησης σε ένα αντικείμενο και τραβήξτε το σε ένα ένα άλλο σημείο κόλλησης ενός αντικειμένου.

Icon

Γραμμή σύνδεσης με καμπύλη

Γραμμή σύνδεσης με καμπύλες που να ξεκινά με βέλος

Σχεδιάζει μια καμπύλη γραμμή σύνδεσης με βέλος στο σημείο έναρξης. Κάντε κλικ σε ένα σημείο κόλλησης σε ένα αντικείμενο και τραβήξτε το σε ένα ένα άλλο σημείο κόλλησης ενός αντικειμένου.

Icon

Γραμμή σύνδεσης με καμπύλες που να ξεκινά με βέλος

Γραμμή σύνδεσης με καμπύλες που να τελειώνει με βέλος

Σχεδιάζει μια καμπύλη γραμμή σύνδεσης με βέλος στο σημείο τέλους. Κάντε κλικ σε ένα σημείο κόλλησης σε ένα αντικείμενο και τραβήξτε το σε ένα ένα άλλο σημείο κόλλησης ενός αντικειμένου.

Icon

Γραμμή σύνδεσης με καμπύλες που να τελειώνει με βέλος

Γραμμή σύνδεσης με καμπύλες με βέλη

Σχεδιάζει μια καμπύλη γραμμή σύνδεσης με βέλη και στις δυο άκρες. Κάντε κλικ σε ένα σημείο κόλλησης σε ένα αντικείμενο και τραβήξτε το σε ένα ένα άλλο σημείο κόλλησης ενός αντικειμένου.

Icon

Γραμμή σύνδεσης με καμπύλες με βέλη

Γραμμή σύνδεσης με καμπύλες που να ξεκινά με κύκλο

Σχεδιάζει μια καμπύλη γραμμή σύνδεσης με κύκλο στο σημείο έναρξης. Κάντε κλικ σε ένα σημείο κόλλησης σε ένα αντικείμενο και τραβήξτε το σε ένα ένα άλλο σημείο κόλλησης ενός αντικειμένου.

Icon

Γραμμή σύνδεσης με καμπύλες που να ξεκινά με κύκλο

Γραμμή σύνδεσης με καμπύλες που να τελειώνει με κύκλο

Σχεδιάζει μια καμπύλη γραμμή σύνδεσης με κύκλο στο σημείο τέλους. Κάντε κλικ σε ένα σημείο κόλλησης σε ένα αντικείμενο και τραβήξτε το σε ένα ένα άλλο σημείο κόλλησης ενός αντικειμένου.

Icon

Γραμμή σύνδεσης με καμπύλες που να τελειώνει με κύκλο

Γραμμή σύνδεσης καμπύλης με κύκλους

Σχεδιάζει μια καμπύλη γραμμή σύνδεσης με κύκλους και στις δυο άκρες. Κάντε κλικ σε ένα σημείο κόλλησης σε ένα αντικείμενο και τραβήξτε το σε ένα ένα άλλο σημείο κόλλησης ενός αντικειμένου.

Icon

Γραμμή σύνδεσης καμπύλης με κύκλους

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!