3Δ αντικείμενα

Ανοίγει τη γραμμή εργαλείων 3Δ αντικείμενα. Τα αντικείμενα είναι τρισδιάστατα, με βάθος, φωτισμό και αντανάκλαση. Κάθε αντικείμενο που εισάγεται σχηματίζει αρχικά μια τρισδιάστατη σκηνή. Μπορείτε να πατήσετε F3 για να μπείτε στη σκηνή. Για αυτά τα τρισδιάστατα αντικείμενα, μπορείτε να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Εφέ 3Δ για να επεξεργαστείτε τις ιδιότητες.

Εικονίδιο 3Δ αντικειμένων

3Δ αντικείμενα

Εικονίδιο συμβουλής

Για να περιστρέψετε ένα αντικείμενο 3Δ γύρω από τις τρεις διαστάσεις του, κάντε κλικ για να επιλέξετε το αντικείμενο, και ύστερα κάντε κλικ ξανά για να εμφανίσετε τους χειριστές περιστροφής του. Μεταφέρετε μια άκρη στην κατεύθυνση που επιθυμείτε για να περιστρέψετε το αντικείμενο.


Κύβος

Σχεδιάζει έναν γεμάτο κύβο στο σημείο που σέρνετε στη διαφάνεια. Για να σχεδιάσετε ένα τρισδιάστατο ορθογώνιο, κρατήστε πατημένο το Shift, ενώ σέρνετε.

Εικονίδιο κύβου

Κύβος

Σφαίρα

Σχεδιάζει μια γεμάτη σφαίρα στο σημείο που σέρνετε στη διαφάνεια. Για να σχεδιάσετε ένα σφαιροειδές, κρατήστε πατημένο το Shift, ενώ σύρετε.

Εικονίδιο σφαίρας

Σφαίρα

Κύλινδρος

Σχεδιάζει έναν κύλινδρο που βασίζεται σε έναν κύκλο στο σημείο που σέρνετε στη διαφάνεια. Για να σχεδιάσετε έναν κύλινδρο που βασίζεται σε έλλειψη, κρατήστε πατημένο το Shift, ενώ σέρνετε.

Εικονίδιο κυλίνδρου

Κύλινδρος

Κώνος

Σχεδιάζει έναν κώνο που βασίζεται σε έναν κύκλο στο σημείο που σέρνετε στη διαφάνεια. Για να σχεδιάσετε έναν κώνο που βασίζεται σε έλλειψη, κρατήστε πατημένο το Shift, ενώ σέρνετε.

Εικονίδιο κώνου

Κώνος

Πυραμίδα

Σχεδιάζει μια πυραμίδα με τετράγωνη βάση στο σημείο που σέρνετε στη διαφάνεια. Για να σχεδιάσετε μια πυραμίδα με ορθογώνια βάση, κρατήστε πατημένο το Shift, ενώ σύρετε. Για να ορίσετε ένα διαφορετικό πολύγωνο για τη βάση της πυραμίδας, ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου 3Δ εφέ και πατήστε στην καρτέλα Γεωμετρία. Στην περιοχή Τμήματα, εισαγάγετε τον αριθμό των πλευρών για το πολύγωνο στο πλαίσιο με την ένδειξη Οριζόντια και, στη συνέχεια, πατήστε στο πράσινο σημάδι επιλογής.

Εικονίδιο πυραμίδας

Πυραμίδα

Τόρος

Σχεδιάζει ένα αντικείμενο σε σχήμα δακτυλίου που βασίζεται σε έναν κύκλο στο σημείο που σέρνετε στη διαφάνεια. Για να σχεδιάσετε έναν τόρο που βασίζεται σε έλλειψη, κρατήστε πατημένο το Shift, ενώ σύρετε.

Εικονίδιο τόρος

Τόρος

Κέλυφος

Σχεδιάζει ένα αντικείμενο σε σχήμα κούπας (μπολ) που βασίζεται σε έναν κύκλο όπου σύρετε στη διαφάνεια. Για να σχεδιάσετε ένα κέλυφος που βασίζεται σε έλλειψη (οβάλ), κρατήστε πατημένο το Shift ενώ σύρετε.

Εικονίδιο κελύφους

Κέλυφος

Ημισφαίριο

Σχεδιάζει το μισό μιας σφαίρας στο σημείο που σύρετε στη διαφάνεια. Για να σχεδιάσετε το μισό ενός σφαιροειδούς, κρατήστε πατημένο το Shift ενώ σύρετε.

Εικονίδιο μισής σφαίρας

Ημισφαίριο

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!