Καμπύλη

Το εικονίδιο καμπύλης της γραμμής σχεδίασης ανοίγει τη γραμμή εργαλείων Γραμμές, όπου μπορείτε να προσθέσετε γραμμές και σχήματα στην τρέχουσα διαφάνεια.

Εάν κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο Shift, η κίνηση του ποντικιού περιορίζεται σε πολλαπλάσια των 45 μοιρών. Εάν κρατάτε πατημένο το πλήκτρο , το νέο σημείο δεν θα συνδεθεί με το τελευταίο σημείο. Αυτό σας επιτρέπει να δημιουργήσετε αντικείμενα που αποτελούνται από καμπύλες που δεν συνδέονται μαζί. Εάν σχεδιάζετε ένα μικρότερο αντικείμενο ενώ κρατάτε πατημένο το πλήκτρο σε ένα μεγαλύτερο αντικείμενο που δεν έχετε κλείσει ακόμα, το μικρότερο αντικείμενο αφαιρείται από το μεγαλύτερο, έτσι φαίνεται ως μια οπή στο μεγαλύτερο.

Τα κλειστά σχήματα αποδέχονται αυτόματα το γέμισμα που εμφανίζεται στο πλαίσιο Περιοχή προτύπου/γεμίσματος στη γραμμή Γραμμή και γέμισμα.

Καμπύλη, συμπαγής

Σχεδιάζει ένα συμπαγές κλειστό σχήμα που βασίζεται στην καμπύλη Bézier. Κάντε κλικ στην θέση που επιθυμείτε να ξεκινήσετε, μεταφέρετε, απελευθερώστε, και ύστερα μετακινήστε το δείκτη στην θέση που επιθυμείτε να τελειώνει η καμπύλη και κάντε κλικ. Μετακινήστε το δείκτη και κάντε κλικ ξανά για να προσθέσετε ένα ευθύγραμμο τμήμα στην καμπύλη. Κάντε διπλό κλικ για να κλείσετε το σχήμα.

Εικονίδιο

Καμπύλη, συμπαγής

Πολύγωνο, συμπαγές

Σχεδιάζει ένα κλειστό σχήμα που αποτελείται από ευθύγραμμα τμήματα. Κάντε κλικ στην θέση που επιθυμείτε να ξεκινήσει το πολύγωνο, και μεταφέρετε για να σχεδιάσετε το ευθύγραμμο τμήμα. Κάντε κλικ ξανά για να καθορίστε το τέλος του ευθύγραμμου τμήματος, και συνεχίστε κάνοντας κλικ για να καθορίσετε τα ευθύγραμμα τμήματα που απομένουν για το πολύγωνο. Κάντε διπλό κλικ για να τελειώσετε τη σχεδίαση του πολυγώνου. Για να περιορίσετε το πολύγωνο σε γωνίες των 45 μοιρών, κρατήστε πατημένο το Shift ενώ κάνετε κλικ.

Εικονίδιο

Πολύγωνο, συμπαγές

Πολύγωνο (45°), συμπαγές

Σχεδιάζει ένα κλειστό σχήμα που αποτελείται από ευθύγραμμα τμήματα που περιορίζονται από γωνίες των 45 μοιρών. Κάντε κλικ στην θέση που επιθυμείτε να ξεκινήσει το πολύγωνο, και μεταφέρετε για να σχεδιάσετε ένα ευθύγραμμο τμήμα. Κάντε κλικ ξανά για να καθορίσετε το τέλος του ευθύγραμμου τμήματος, και συνεχίστε κάνοντας κλικ για να καθορίσετε τα ευθύγραμμα τμήματα του πολυγώνου. Κάντε διπλό κλικ για να τελειώσετε τη σχεδίαση του πολυγώνου. Για να σχεδιάσετε ένα πολύγωνο που περιορίζεται σε γωνία των 45 μοιρών, κρατήστε πατημένο το Shift ενώ κάνετε κλικ.

Εικονίδιο

Πολύγωνο (45°), συμπαγές

Γραμμή ελεύθερης σχεδίασης, συμπαγής

Σχεδιάζει μία γραμμή ελεύθερης σχεδίασης όπου μεταφέρετε στη διαφάνεια. Όταν απελευθερώνετε το κουμπί του ποντικιού σας, το LibreOffice δημιουργεί ένα κλειστό σχήμα σχεδιάζοντας ένα ευθύγραμμο τμήμα από το σημείο τέλους στο σημείο έναρξης της γραμμής. Η σχήμα εντός των γραμμών θα γεμίσει με το τρέχον χρώμα της περιοχής.

Εικονίδιο

Γραμμή ελεύθερης σχεδίασης, συμπαγής

Καμπύλη

Σχεδιάζει μια ομαλή καμπύλη Μπεζιέ. Πατήστε εκεί που θέλετε να ξεκινά η καμπύλη, σύρτε, απελευθερώστε και μετά μετακινήστε τον δείκτη όπου θέλετε να τελειώνει η καμπύλη και πατήστε. Μετακινήστε τον δείκτη και ξαναπατήστε για να προσθέσετε ευθύγραμμο τμήμα στην καμπύλη. Διπλοπατήστε για να τελειώσετε τη σχεδίαση της καμπύλης. Για να δημιουργήσετε κλειστό σχήμα, διπλοπατήστε στο αρχικό σημείο της καμπύλης. Το τόξο της καμπύλης καθορίζεται από την απόσταση που σέρνετε.

Εικονίδιο

Καμπύλη

Πολύγωνο

Σχεδιάζει μια γραμμή αποτελούμενη από μια σειρά από ευθύγραμμα τμήματα. Σύρετε για να σχεδιάσετε ένα ευθύγραμμο τμήμα, κάντε κλικ για να ορίσετε το σημείο τερματισμού του τμήματος και έπειτα σύρετε για να σχεδιάσετε ένα νέο ευθύγραμμο τμήμα. Κάντε διπλό κλικ για να τελειώσετε τη σχεδίαση της γραμμής. Για να δημιουργήσετε ένα κλειστό σχήμα, κάντε διπλό κλικ στο σημείο αρχής της γραμμής.

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift ενώ σχεδιάζετε πολύγωνο για να τοποθετήσετε νέα σημεία υπό γωνίες 45 μοιρών.

Η κατάσταση Επεξεργασία σημείων σας επιτρέπει να αλλάζετε διαδραστικά τα μεμονωμένα σημεία του πολυγώνου.

Εικονίδιο

Πολύγωνο

Πολύγωνο (45°)

Σχεδιάζει μια γραμμή αποτελούμενη από μια σειρά ευθύγραμμων τμημάτων, που περιορίζονται σε γωνίες των 45 μοιρών. Σύρτε για να σχεδιάσετε ένα τμήμα γραμμής, κλικ για καθορισμό του τελικού σημείου του τμήματος γραμμής και έπειτα σύρτε για σχεδίαση ενός τμήματος νέας γραμμής. Διπλό κλικ για τελείωμα σχεδίασης της γραμμής. Για δημιουργία κλειστού σχήματος, κρατήστε πατημένο και διπλό κλικ.

Εικονίδιο

Πολύγωνο (45°)

Γραμμή ελεύθερης σχεδίασης

Σχεδιάζει μια ελεύθερη μορφή γραμμής εκεί που σύρετε στο τρέχον έγγραφο. Για να τελειώσετε τη γραμμή, ελευθερώστε το πλήκτρο ποντικιού. Για σχεδίαση κλειστού σχήματος, ελευθερώστε το πλήκτρο ποντικιού κοντά στο αρχικό σημείο της γραμμής.

Εικονίδιο

Γραμμή ελεύθερης σχεδίασης

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!