Έλλειψη

Χρησιμοποιώντας τη γραμμή εργαλείων προσαρμογής, μπορείτε να προσθέσετε το εικονίδιο της έλλειψης το οποίο ανοίγει τη γραμμή εργαλείων Παλιοί κύκλοι και ωοειδή σχήματα .

Έλλειψη

Σχεδιάζει ένα συμπαγές ωοειδές σχήμα όπου κάνετε μεταφορά στο τρέχον έγγραφο. Κάντε κλικ στην θέση που επιθυμείτε να σχεδιάσετε το ωοειδές σχήμα. Για να σχεδιάσετε έναν κύκλο, κρατήστε πατημένο το Shift κατά τη μεταφορά.

Εικονίδιο

Έλλειψη

Κύκλος

Σχεδιάζει ένα συμπαγή κύκλο όπου κάνετε μεταφορά στο τρέχον έγγραφο. Κάντε κλικ στην θέση που επιθυμείτε να σχεδιάσετε τον κύκλο. Για να σχεδιάσετε μια έλλειψη, κρατήστε πατημένο το Shift κατά τη μεταφορά.

Εικονίδιο

Κύκλος

Ελλειπτική πίτα

Σχεδιάζει ένα συμπαγές σχήμα που προσδιορίζεται από το τόξο ωοειδούς σχήματος και δύο γραμμές ακτίνας στο τρέχον έγγραφο. Για να σχεδιάσετε μια ελλειπτική πίτα, μεταφέρετε ένα ωοειδές σχήμα μέχρι το μέγεθος που προτιμάτε, και ύστερα κάντε κλικ για να καθορίσετε την πρώτη γραμμή ακτίνας. Μετακινήστε το δείκτη σας στην θέση που επιθυμείτε να τοποθετήσετε τη δεύτερη γραμμή ακτίνας και κάντε κλικ. Δεν χρειάζεται να κάνετε κλικ στο ωοειδές σχήμα. Για να σχεδιάσετε μια κυκλική πίτα, κρατήστε πατημένο το Shift κατά τη μεταφορά.

Icon

Ελλειπτική πίτα

Κυκλική πίτα

Σχεδιάζει ένα συμπαγές σχήμα που προσδιορίζεται από το τόξο ενός κύκλου και δύο γραμμές ακτίνας στο τρέχον έγγραφο. Για να σχεδιάσετε μια κυκλική πίτα, μεταφέρετε έναν κύκλο μέχρι το μέγεθος που προτιμάτε, και ύστερα κάντε κλικ για να καθορίσετε την πρώτη γραμμή ακτίνας. Μετακινήστε το δείκτη σας στην θέση που επιθυμείτε να τοποθετήσετε τη δεύτερη γραμμή ακτίνας και κάντε κλικ. Δεν χρειάζεται να κάνετε κλικ στον κύκλο. Για να σχεδιάσετε μια ελλειπτική πίτα, κρατήστε πατημένο το Shift κατά τη μεταφορά.

Εικονίδιο

Κυκλική πίτα

Ελλειπτικός τομέας

Σχεδιάζει ένα συμπαγές σχήμα που προσδιορίζεται από το τόξο ωοειδούς σχήματος και μία γραμμή διαμέτρου στο τρέχον έγγραφο. Για να σχεδιάσετε έναν ελλειπτικό τομέα, μεταφέρετε ένα ωοειδές σχήμα μέχρι το μέγεθος που προτιμάτε, και ύστερα κάντε κλικ για να καθορίσετε το σημείο έναρξης της γραμμής διαμέτρου. Μετακινήστε το δείκτη σας στην θέση που επιθυμείτε να τοποθετήσετε το τελευταίο σημείο της γραμμής διαμέτρου και κάντε κλικ. Δεν χρειάζεται να κάνετε κλικ στην έλλειψη. Για να σχεδιάσετε έναν κυκλικό τομέα, κρατήστε πατημένο το Shift κατά τη μεταφορά.

Εικονίδιο

Ελλειπτικός τομέας

Κυκλικός τομέας

Σχεδιάζει ένα συμπαγές σχήμα που προσδιορίζεται από το τόξο κύκλου και μία γραμμή διαμέτρου στο τρέχον έγγραφο. Για να σχεδιάσετε έναν κυκλικό τομέα, μεταφέρετε έναν κύκλο μέχρι το μέγεθος που προτιμάτε, και ύστερα κάντε κλικ για να καθορίσετε το σημείο έναρξης της γραμμής διαμέτρου. Μετακινήστε το δείκτη σας στην θέση που επιθυμείτε να τοποθετήσετε το τελευταίο σημείο της γραμμής διαμέτρου και κάντε κλικ. Δεν χρειάζεται να κάνετε κλικ στον κύκλο. Για να σχεδιάσετε έναν ελλειπτικό τομέα, κρατήστε πατημένο το Shift κατά τη μεταφορά.

Εικονίδιο

Κυκλικός τομέας

Έλλειψη, χωρίς γέμισμα

Σχεδιάζει ένα κενό ωοειδές σχήμα όπου μεταφέρετε στο τρέχον έγγραφο. Κάντε κλικ στην θέση που επιθυμείτε να σχεδιάσετε το ωοειδές σχήμα, και μεταφέρετέ την μέχρι το μέγεθος που προτιμάτε. Για να σχεδιάσετε έναν κύκλο, κρατήστε πατημένο το Shift κατά τη μεταφορά.

Εικονίδιο

Έλλειψη, χωρίς γέμισμα

Κύκλος, χωρίς γέμισμα

Σχεδιάζει έναν κενό κύκλο όπου μεταφέρετε στο τρέχον έγγραφο. Κάντε κλικ στην θέση που επιθυμείτε να σχεδιάσετε τον κύκλο, και μεταφέρετέ την μέχρι το μέγεθος που προτιμάτε. Για να σχεδιάσετε μια έλλειψη, κρατήστε πατημένο το Shift κατά τη μεταφορά..

Εικονίδιο

Κύκλος, χωρίς γέμισμα

Ελλειπτική πίτα, χωρίς γέμισμα

Σχεδιάζει ένα κενό σχήμα που προσδιορίζεται από το τόξο ωοειδούς σχήματος και δύο γραμμές ακτίνας στο τρέχον έγγραφο. Για να σχεδιάσετε μια ελλειπτική πίτα, μεταφέρετε ένα ωοειδές σχήμα μέχρι το μέγεθος που προτιμάτε, και ύστερα κάντε κλικ για να καθορίσετε το σημείο έναρξης της πρώτης γραμμής ακτίνας. Μετακινήστε το δείκτη σας στην θέση που επιθυμείτε να τοποθετήσετε τη δεύτερη γραμμή ακτίνας και κάντε κλικ. Δεν χρειάζεται να κάνετε κλικ στο ωοειδές σχήμα. Για να σχεδιάσετε μια κυκλική πίτα, κρατήστε πατημένο το Shift κατά τη μεταφορά.

Εικονίδιο

Ελλειπτική πίτα, χωρίς γέμισμα

Κυκλική πίτα, χωρίς γέμισμα

Σχεδιάζει ένα κενό σχήμα που προσδιορίζεται από το τόξο κύκλου και δύο γραμμές ακτίνας στο τρέχον έγγραφο. Για να σχεδιάσετε μία κυκλική πίτα, μεταφέρετε έναν κύκλο μέχρι το μέγεθος που προτιμάτε, και ύστερα κάντε κλικ για να καθορίσετε την πρώτη γραμμή ακτίνας. Μετακινήστε το δείκτη σας στην θέση που επιθυμείτε να τοποθετήσετε τη δεύτερη γραμμή ακτίνας και κάντε κλικ. Δεν χρειάζεται να κάνετε κλικ στον κύκλο. Για να σχεδιάσετε μια ελλειπτική πίτα, κρατήστε πατημένο το Shift κατά τη μεταφορά.

Εικονίδιο

Κυκλική πίτα, χωρίς γέμισμα

Ελλειπτικός τομέας, χωρίς γέμισμα

Σχεδιάζει ένα κενό σχήμα που προσδιορίζεται από το τόξο ωοειδούς σχήματος και μία γραμμή διαμέτρου στο τρέχον έγγραφο. Για να σχεδιάσετε έναν ελλειπτικό τομέα, μεταφέρετε μία έλλειψη μέχρι το μέγεθος που προτιμάτε, και ύστερα κάντε κλικ για να καθορίσετε το σημείο έναρξης της γραμμής διαμέτρου. Μετακινήστε το δείκτη σας στην θέση που επιθυμείτε να τοποθετήσετε το τελευταίο σημείο της γραμμής διαμέτρου και κάντε κλικ. Δεν χρειάζεται να κάνετε κλικ στην έλλειψη. Για να σχεδιάσετε έναν κυκλικό τομέα, κρατήστε πατημένο το Shift κατά τη μεταφορά.

Εικονίδιο

Ελλειπτικός τομέας, χωρίς γέμισμα

Κυκλικός τομέας, χωρίς γέμισμα

Σχεδιάζει ένα κενό σχήμα που προσδιορίζεται από το τόξο κύκλου και μία γραμμή διαμέτρου στο τρέχον έγγραφο. Για να σχεδιάσετε έναν κυκλικό τομέα, μεταφέρετε έναν κύκλο μέχρι το μέγεθος που προτιμάτε, και ύστερα κάντε κλικ για να καθορίσετε το σημείο έναρξης της γραμμής διαμέτρου. Μετακινήστε το δείκτη σας στην θέση που επιθυμείτε να τοποθετήσετε το τελευταίο σημείο της γραμμής διαμέτρου και κάντε κλικ. Δεν χρειάζεται να κάνετε κλικ στον κύκλο. Για να σχεδιάσετε έναν τομέα που να είναι βασισμένο σε μια έλλειψη, κρατήστε πατημένο το Shift κατά τη μεταφορά.

Εικονίδιο

Κυκλικός τομέας, χωρίς γέμισμα

Τόξο

Σχεδιάζει ένα τόξο στο τρέχον έγγραφο. Για να σχεδιάσετε ένα τόξο, μεταφέρετε ένα ωοειδές σχήμα μέχρι το μέγεθος που προτιμάτε, και ύστερα κάντε κλικ για να καθορίσετε το σημείο έναρξης του τόξου. Μετακινήστε το δείκτη σας στην θέση που επιθυμείτε να τοποθετήσετε το τελευταίο σημείο και κάντε κλικ. Δεν χρειάζεται να κάνετε κλικ στο ωοειδές σχήμα. Για να σχεδιάσετε ένα τόξο που θα βασίζεται σε έναν κύκλο, κρατήστε πατημένο το Shift κατά τη μεταφορά.

Εικονίδιο

Τόξο

Κυκλικό τόξο

Σχεδιάζει ένα τόξο που βασίζεται σε έναν κύκλο στο τρέχον έγγραφο. Για να σχεδιάσετε ένα τόξο, μεταφέρετε έναν κύκλο μέχρι το μέγεθος που προτιμάτε, και ύστερα κάντε κλικ για να καθορίσετε το σημείο έναρξης του τόξου. Μετακινήστε το δείκτη σας στην θέση που επιθυμείτε να τοποθετήσετε το τελευταίο σημείο και κάντε κλικ. Δεν χρειάζεται να κάνετε κλικ στον κύκλο. Για να σχεδιάσετε ένα τόξο που να βασίζεται σε μια έλλειψη, κρατήστε πατημένο το Shift κατά τη μεταφορά.

Εικονίδιο

Κυκλικό τόξο

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!