Ορθογώνια

Χρησιμοποιώντας τη γραμμή εργαλείων της προσαρμογής, μπορείτε να προσθέσετε τη γραμμή εργαλείων Παλιά ορθογώνια.

Δημιουργία στρογγυλεμένων γωνιών

Ορθογώνιο

Σχεδιάζει ένα συμπαγές ορθογώνιο όπου κάνετε μεταφορά στο τρέχον έγγραφο. Κάντε κλικ στην θέση που επιθυμείτε να τοποθετήσετε μια γωνία του ορθογωνίου, και μεταφέρετέ την μέχρι το μέγεθος που προτιμάτε. Για να σχεδιάσετε ένα τετράγωνο, κρατήστε πατημένο το Shift κατά τη μεταφορά.

Icon

Ορθογώνιο

Τετράγωνο

Σχεδιάζει ένα συμπαγές τετράγωνο όπου κάνετε μεταφορά στο τρέχον έγγραφο. Κάντε κλικ στην θέση που επιθυμείτε να τοποθετήσετε μια γωνία του τετραγώνου, και μεταφέρετέ την μέχρι το μέγεθος που προτιμάτε. Για να σχεδιάσετε ένα ορθογώνιο, κρατήστε πατημένο το Shift κατά τη μεταφορά.

Εικονίδιο

Τετράγωνο

Στρογγυλεμένο ορθογώνιο

Σχεδιάζει ένα στρογγυλεμένο ορθογώνιο με ένα γέμισμα όπου κάνετε μεταφορά στο τρέχον έγγραφο. Κάντε κλικ στην θέση που επιθυμείτε να τοποθετήσετε μια γωνία του κυκλικού ορθογωνίου, και μεταφέρετέ την μέχρι το μέγεθος που προτιμάτε. Για να σχεδιάσετε ένα κυκλικό τετράγωνο, κρατήστε πατημένο το Shift κατά τη μεταφορά.

Εικονίδιο

Στρογγυλεμένο ορθογώνιο

Στρογγυλεμένο τετράγωνο

Σχεδιάζει ένα στρογγυλεμένο τετράγωνο με ένα γέμισμα όπου κάνετε μεταφορά στο τρέχον έγγραφο. Κάντε κλικ στην θέση που επιθυμείτε να τοποθετήσετε μια γωνία του κυκλικού τετραγώνου, και μεταφέρετέ την μέχρι το μέγεθος που προτιμάτε. Για να σχεδιάσετε ένα κυκλικό ορθογώνιο, κρατήστε πατημένο το Shift κατά τη μεταφορά.

Εικονίδιο

Στρογγυλεμένο τετράγωνο

Ορθογώνιο, χωρίς γέμισμα

Σχεδιάζει ένα κενό ορθογώνιο όπου κάνετε μεταφορά στο τρέχον έγγραφο. Κάντε κλικ στην θέση που επιθυμείτε να τοποθετήσετε μια γωνία του ορθογωνίου, και μεταφέρετέ την μέχρι το μέγεθος που προτιμάτε. Για να σχεδιάσετε ένα τετράγωνο, κρατήστε πατημένο το Shift κατά τη μεταφορά.

Εικονίδιο

Ορθογώνιο, χωρίς γέμισμα

Τετράγωνο, χωρίς γέμισμα

Σχεδιάζει ένα κενό τετράγωνο όπου κάνετε μεταφορά στο τρέχον έγγραφο. Κάντε κλικ στην θέση που επιθυμείτε να τοποθετήσετε μια γωνία του τετραγώνου, και μεταφέρετέ την μέχρι το μέγεθος που προτιμάτε. Για να σχεδιάσετε ένα ορθογώνιο, κρατήστε πατημένο το Shift κατά τη μεταφορά.

Εικονίδιο

Τετράγωνο, χωρίς γέμισμα

Κυκλικό ορθογώνιο, χωρίς γέμισμα

Σχεδιάζει ένα κενό κυκλικό ορθογώνιο όπου κάνετε μεταφορά στο τρέχον έγγραφο. Κάντε κλικ στην θέση που επιθυμείτε να τοποθετήσετε μια γωνία του κυκλικού ορθογωνίου, και μεταφέρετέ την μέχρι το μέγεθος που προτιμάτε. Για να σχεδιάσετε ένα κυκλικό τετράγωνο, κρατήστε πατημένο το Shift κατά τη μεταφορά.

Εικονίδιο

Στρογγυλεμένο τετράγωνο, χωρίς γέμισμα

Στρογγυλεμένο τετράγωνο, χωρίς γέμισμα

Σχεδιάζει ένα κενό στρογγυλεμένο τετράγωνο όπου κάνετε μεταφορά στο τρέχον έγγραφο. Κάντε κλικ στην θέση που επιθυμείτε να τοποθετήσετε μια γωνία του ςτρογγυλεμένοτ τετραγώνου, και μεταφέρετέ την μέχρι το μέγεθος που προτιμάτε. Για να σχεδιάσετε ένα κυκλικό ορθογώνιο, κρατήστε πατημένο το Shift κατά τη μεταφορά.

Εικονίδιο

Στρογγυλεμένο τετράγωνο, χωρίς γέμισμα

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!