Γραμμή σημείων προσκόλλησης

Εισάγει ή τροποποιεί τις ιδιότητες ενός σημείου κόλλησης. Ένα σημείο κόλλησης είναι ένα σημείο στο οποίο μπορείτε να συνδέσετε μια γραμμή σύνδεσης line. Αρχικά, το LibreOffice τοποθετεί αυτόματα ένα σημείο κόλλησης στο κέντρο κάθε πλευράς του ορθογώνιου παραλληλόγραμμου σύνδεσης για κάθε αντικείμενο που δημιουργείτε.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Πατήστε στο εικονίδιο Εμφάνιση λειτουργιών σημείου προσκόλλησης στη γραμμή σχεδίασης


Δημιουργία διαγράμματος ροής

Εισαγωγή σημείου προσκόλλησης

Εισάγει ένα σημείο κόλλησης όταν κάνετε κλικ σε ένα αντικείμενο.

Icon

Εισαγωγή σημείου

Κατεύθυνση εξόδου αριστερά

Η γραμμή σύνδεσης συνδέει στην αριστερή άκρη του επιλεγμένου σημείου κόλλησης.

Icon

Κατεύθυνση εξόδου αριστερά

Κατεύθυνση εξόδου πάνω

Η γραμμή σύνδεσης συνδέει στην πάνω άκρη του επιλεγμένου σημείου κόλλησης.

Icon

Κατεύθυνση εξόδου πάνω

Κατεύθυνση εξόδου δεξιά

Η γραμμή σύνδεσης συνδέει στην δεξιά άκρη του επιλεγμένου σημείου κόλλησης.

Icon

Κατεύθυνση εξόδου δεξιά

Κατεύθυνση εξόδου κάτω

Η γραμμή σύνδεσης συνδέει στην κάτω άκρη του επιλεγμένου σημείου κόλλησης.

Icon

Κατεύθυνση εξόδου κάτω

Σχετικό σημείο προσκόλλησης

Διατηρεί τη σχετική θέση ενός επιλεγμένου σημείου κόλλησης όταν αλλάζετε το μέγεθος ενός αντικειμένου.

Icon

Σχετικό σημείο προσκόλλησης

Οριζόντιο αριστερό σημείο προσκόλλησης

Όταν μεταβάλλεται το μέγεθος ενός αντικειμένου, το τρέχον σημείο σύνδεσης παραμένει σταθερά στο αριστερό άκρο του αντικειμένου.

Icon

Οριζόντιο αριστερό σημείο προσκόλλησης

Οριζόντιο κεντρικό σημείο προσκόλλησης

Όταν αλλάζει το μέγεθος του αντικειμένου, το τρέχον σημείο κόλλησης παραμένει σταθερό στο κέντρο του αντικειμένου.

Icon

Οριζόντιο κεντρικό σημείο προσκόλλησης

Οριζόντιο δεξιό σημείο προσκόλλησης

Όταν αλλάζει το μέγεθος του αντικειμένου, το τρέχον σημείο κόλλησης παραμένει σταθερό στην αριστερή άκρη του αντικειμένου.

Icon

Οριζόντιο δεξιό σημείο προσκόλλησης

Κατακόρυφο επάνω σημείο προσκόλλησης

Όταν αλλάζει το μέγεθος του αντικειμένου, το τρέχον σημείο κόλλησης παραμένει σταθερό στην πάνω άκρη του αντικειμένου.

Icon

Κατακόρυφο επάνω σημείο προσκόλλησης

Κατακόρυφο κεντρικό σημείο προσκόλλησης

Όταν αλλάζει το μέγεθος του αντικειμένου, το τρέχον σημείο κόλλησης παραμένει σταθερό στο κατακόρυφο κέντρο του αντικειμένου.

Icon

Κατακόρυφο κεντρικό σημείο προσκόλλησης

Κατακόρυφο κάτω σημείο προσκόλλησης

Όταν αλλάζει το μέγεθος του αντικειμένου, το τρέχον σημείο κόλλησης παραμένει σταθερό στην κάτω άκρη του αντικειμένου.

Icon

Κατακόρυφο κάτω σημείο προσκόλλησης

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!