Γραμμή σημείων προσκόλλησης

Εισάγει ή τροποποιεί τις ιδιότητες ενός σημείου κόλλησης. Ένα σημείο κόλλησης είναι ένα σημείο στο οποίο μπορείτε να συνδέσετε μια γραμμή σύνδεσης line. Αρχικά, το LibreOffice τοποθετεί αυτόματα ένα σημείο κόλλησης στο κέντρο κάθε πλευράς του ορθογώνιου παραλληλόγραμμου σύνδεσης για κάθε αντικείμενο που δημιουργείτε.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Πατήστε στο εικονίδιο Εμφάνιση συναρτήσεων σημείων προσκόλλησης στη γραμμή Σχέδιο.

Εικονίδιο επεξεργασίας σημείων προσκόλλησης

Επεξεργασία σημείων προσκόλλησης


Δημιουργία διαγράμματος ροής

Εισαγωγή σημείου προσκόλλησης

Εισάγει ένα σημείο κόλλησης όταν κάνετε κλικ σε ένα αντικείμενο.

Εικονίδιο

Εισαγωγή σημείου

Κατεύθυνση εξόδου αριστερά

Η γραμμή σύνδεσης συνδέει στην αριστερή άκρη του επιλεγμένου σημείου κόλλησης.

Εικονίδιο

Κατεύθυνση εξόδου αριστερά

Κατεύθυνση εξόδου πάνω

Η γραμμή σύνδεσης συνδέει στην πάνω άκρη του επιλεγμένου σημείου κόλλησης.

Εικονίδιο

Κατεύθυνση εξόδου πάνω

Κατεύθυνση εξόδου δεξιά

Η γραμμή σύνδεσης συνδέει στην δεξιά άκρη του επιλεγμένου σημείου κόλλησης.

Εικονίδιο

Κατεύθυνση εξόδου δεξιά

Κατεύθυνση εξόδου κάτω

Η γραμμή σύνδεσης συνδέει στην κάτω άκρη του επιλεγμένου σημείου κόλλησης.

Εικονίδιο

Κατεύθυνση εξόδου κάτω

Σχετικό σημείο προσκόλλησης

Διατηρεί τη σχετική θέση ενός επιλεγμένου σημείου κόλλησης όταν αλλάζετε το μέγεθος ενός αντικειμένου.

Εικονίδιο

Σχετικό σημείο προσκόλλησης

Οριζόντιο αριστερό σημείο προσκόλλησης

Όταν μεταβάλλεται το μέγεθος ενός αντικειμένου, το τρέχον σημείο σύνδεσης παραμένει σταθερά στο αριστερό άκρο του αντικειμένου.

Εικονίδιο

Οριζόντιο αριστερό σημείο προσκόλλησης

Οριζόντιο κεντρικό σημείο προσκόλλησης

Όταν αλλάζει το μέγεθος του αντικειμένου, το τρέχον σημείο κόλλησης παραμένει σταθερό στο κέντρο του αντικειμένου.

Εικονίδιο

Οριζόντιο κεντρικό σημείο προσκόλλησης

Οριζόντιο δεξιό σημείο προσκόλλησης

Όταν αλλάζει το μέγεθος του αντικειμένου, το τρέχον σημείο κόλλησης παραμένει σταθερό στην αριστερή άκρη του αντικειμένου.

Εικονίδιο

Οριζόντιο δεξιό σημείο προσκόλλησης

Κατακόρυφο επάνω σημείο προσκόλλησης

Όταν αλλάζει το μέγεθος του αντικειμένου, το τρέχον σημείο κόλλησης παραμένει σταθερό στην πάνω άκρη του αντικειμένου.

Εικονίδιο

Κατακόρυφο επάνω σημείο προσκόλλησης

Κατακόρυφο κεντρικό σημείο προσκόλλησης

Όταν αλλάζει το μέγεθος του αντικειμένου, το τρέχον σημείο κόλλησης παραμένει σταθερό στο κατακόρυφο κέντρο του αντικειμένου.

Εικονίδιο

Κατακόρυφο κεντρικό σημείο προσκόλλησης

Κατακόρυφο κάτω σημείο προσκόλλησης

Όταν αλλάζει το μέγεθος του αντικειμένου, το τρέχον σημείο κόλλησης παραμένει σταθερό στην κάτω άκρη του αντικειμένου.

Εικονίδιο

Κατακόρυφο κάτω σημείο προσκόλλησης

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!