Μετασχηματισμοί

Τροποποιεί το σχήμα, τον προσανατολισμό ή το γέμισμα του επιλεγμένου αντικειμένου(ων).

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Προβολή - Γραμμές εργαλείων - Μετασχηματισμοί.


Περιστροφή

Περιστρέφει ή καμπυλώνει το επιλεγμένο 2Δ αντικείμενο(α) γύρω από ένα σημείο περιστροφής. Μεταφέρετε μια γωνία του αντικειμένου στην κατεύθυνση που επιθυμείτε για να το περιστρέψετε. Για να καμπυλώσετε ένα αντικείμενο, μεταφέρετέ το από το κέντρο του στην κατεύθυνση που επιθυμείτε να το καμπυλώσετε.

Κάθε διαφάνεια έχει ένα σημείο περιστροφής. Κάντε διπλό κλικ σε ένα αντικείμενο για να μετακινήσετε το σημείο περιστροφής στο κέντρο του αντικειμένου. Μπορείτε επίσης να μεταφέρετε το σημείο περιστροφής σε μία νέα περιοχή στην οθόνη, και ύστερα να περιστρέψετε το αντικείμενο.

note

Αν επιλέγετε μια ομάδα που περιλαμβάνει ένα αντικείμενο 3Δ,περιστρέφεται μόνο το 3Δ αντικείμενο. Δεν μπορείτε να καμπυλώσετε ένα 3Δ αντικείμενο, μπορείτε να το περιστρέψετε στις διαστάσεις Χ και Υ μεταφέροντας τους χειριστές του κέντρου.


Εικονίδιο περιστροφής

Περιστροφή

Αναστροφή

Στρέφει το επιλεγμένο αντικείμενο(α) γύρω από μια γραμμή περιστροφής, που μπορείτε να μεταφέρετε οπουδήποτε στη διαφάνεια. Μεταφέρετε μια άκρη του αντικειμένου(ων) κατά μήκος της γραμμής περιστροφής για να στρέψετε το αντικείμενο(α). Για να αλλάξετε τον προσανατολισμό της γραμμής περιστροφής, μεταφέρετε ένα από τα σημεία τέλους σε νέα θέση.

Εικονίδιο αναστροφής

Αναστροφή

Σε περιστρεφόμενο αντικείμενο 3Δ

Μετατρέπει το επιλεγμένο 2Δ αντικείμενο(α) σε 3Δ αντικείμενο, περιστρέφοντας το αντικείμενο(α) γύρω από τη γραμμή συμμετρίας.

Μεταφέρετε τη γραμμή συμμετρίας σε μια νέα θέση για να τροποποιήσετε το σχήμα του αντικειμένου που μετατράπηκε. Για να μεταβάλετε τον προσανατολισμό της γραμμής συμμετρίας, μεταφέρετε ένα από τα σημεία τέλους της. Κάντε κλικ στο αντικείμενο για να το μετατρέψετε σε 3Δ.

Εικονίδιο 3Δ περιστροφής αντικειμένου

Σε περιστρεφόμενο αντικείμενο 3Δ

Τοποθέτηση σε κύκλο (με προοπτική)

Παραμορφώνει το επιλεγμένο αντικείμενο αναδιπλώνοντάς το γύρω από τους νοητούς κύκλους, και ύστερα προσθέτοντας προοπτική. Μεταφέρετε ένα χειριστή του αντικειμένου για να το παραμορφώσετε. Αν το επιλεγμένο αντικείμενο δεν είναι πολύγωνο ή καμπύλη Bézier, θα σας ζητηθεί να τροποποιήσετε το αντικείμενο σε καμπύλη πριν να μπορέσετε να το παραμορφώσετε.

Εικονίδιο τοποθέτησης σε κύκλο

Τοποθέτηση σε κύκλο (με προοπτική)

Τοποθέτηση σε κύκλο (λοξά)

Παραμορφώνει το επιλεγμένο αντικείμενο αναδιπλώνοντάς το γύρω από τους νοητούς κύκλους. Μεταφέρετε ένα χειριστή του αντικειμένου για να το παραμορφώσετε. Αν το επιλεγμένο αντικείμενο δεν είναι πολύγωνο ή καμπύλη Bézier, θα σας ζητηθεί να τροποποιήσετε το αντικείμενο σε καμπύλη πριν να μπορέσετε να το παραμορφώσετε.

Εικονίδιο τοποθέτησης σε κύκλο

Τοποθέτηση σε κύκλο (λοξά)

Παραμόρφωση

Σας επιτρέπει να μεταφέρετε τους χειριστές του επιλεγμένου αντικειμένου για να μεταβάλετε το σχήμα του. Αν το επιλεγμένο αντικείμενο δεν είναι πολύγωνο ή καμπύλη Bézier, θα σας ζητηθεί να τροποποιήσετε το αντικείμενο σε καμπύλη πριν να μπορέσετε να το παραμορφώσετε.

Εικονίδιο παραμόρφωσης

Παραμόρφωση

Διαφάνεια

Εφαρμόζει μια διαβάθμιση της διαφάνειας στο επιλεγμένο αντικείμενο. Η γραμμή διαφάνειας αντιπροσωπεύει μια διαβάθμιση του γκρι, με τον χειριστή μαύρου χρώματος να αντιστοιχεί σε 0% διαφάνεια και τον χειριστή λευκού χρώματος στο 100% διαφάνειας.

Μεταφέρετε το χειριστή λευκού χρώματος για να μεταβάλετε την κατεύθυνση της διαβάθμισης της διαφάνειας. Μεταφέρετε το χειριστή μαύρου για να μεταβάλετε το μήκος της διαβάθμισης. Μπορείτε επίσης να μεταφέρετε και να απελευθερώσετε χρώματα πάνω σε περιοχές από τη γραμμή Χρώμα για να μεταβάλετε τις τιμές της διαβάθμισης του γκρι.

note

Για να εμφανίσετε τη Γραμμή χρωμάτων, επιλέξτε Προβολή - Γραμμές εργαλείων - Γραμμή χρωμάτων.


Εικονίδιο διαφάνειας

Διαφάνεια

Διαβάθμιση χρώματος

Τροποποιεί το γέμισμα της διαβάθμισης του επιλεγμένου αντικειμένου. Αυτή η εντολή είναι διαθέσιμη μόνο αν εφαρμόσατε μια διαβάθμιση στο επιλεγμένο αντικείμενο στην Μορφή - Περιοχή. Μεταφέρετε τους χειριστές της γραμμής διαβάθμισης για να αλλάξετε την κατεύθυνση της διαβάθμισης ή το μήκος της. Μπορείτε επίσης να μεταφέρετε και να απελευθερώσετε χρώματα σε περιοχές από τη γραμμή Χρώμα για να αλλάξετε το χρώμα των σημείων τέλους της διαβάθμισης.

note

Για να εμφανίσετε τη Γραμμή χρωμάτων, επιλέξτε Προβολή - Γραμμές εργαλείων - Γραμμή χρωμάτων.


Εικονίδιο διαβάθμισης

Διαβάθμιση χρώματος

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!