Μεγέθυνση

Μειώνει ή αυξάνει την προβολή της οθόνης του τρέχοντος εγγράφου. Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο εικονίδιο για να ανοίξετε τη γραμμή εργαλείων Μεγέθυνση.

Εικονίδιο

Μεγέθυνση

Εικονίδιο

Μεγέθυνση (με το LibreOffice Impress στην προβολή και τη διάρθρωση διαφανειών)

Μεγέθυνση

Εμφανίζει τη διαφάνεια στο διπλάσιο μέγεθος του τρέχοντος μεγέθους της.

Μπορείτε να επιλέξτε το εργαλείο Μεγέθυνση και να μεταφέρετε ένα ορθογώνιο πλαίσιο γύρω από την περιοχή που επιθυμείτε να μεγεθύνετε.

Εικονίδιο

Μεγέθυνση

Σμίκρυνση

Εμφανίζει τη διαφάνεια στο μισό του τρέχοντος μεγέθους της.

Εικονίδιο

Σμίκρυνση

Μεγέθυνση 100%

Εμφανίζει τη διαφάνεια στο πραγματικό της μέγεθος.

Εικονίδιο

Μεγέθυνση 100%

Προηγούμενη μεγέθυνση

Επιστρέφει την προβολή της διαφάνειας στον προηγούμενο συντελεστή εστίασης που εφαρμόσατε. Μπορείτε επίσης να πατήσετε +Κόμμα(,).

Εικονίδιο

Προηγούμενη μεγέθυνση

Επόμενη μεγέθυνση

Αναιρεί την ενέργεια της εντολής Προηγούμενη εστίαση. Μπορείτε επίσης να πατήσετε+Τελεία(.).

Εικονίδιο

Επόμενη μεγέθυνση

Ολόκληρη σελίδα

Εμφανίζει ολόκληρη τη διαφάνεια στην οθόνη σας.

Εικονίδιο

Ολόκληρη σελίδα

Πλάτος σελίδας

Εμφανίζει ολόκληρο το πλάτος της διαφάνειας. Τα πάνω και κάτω άκρα της διαφάνειας μπορεί να είναι αόρατα.

Εικονίδιο

Πλάτος σελίδας

Βέλτιστη προβολή

Μεταβάλει το μέγεθος της προβολής για να περιλάβει όλα τα αντικείμενα της διαφάνειας στην οθόνη.

Εικονίδιο

Βέλτιστη προβολή

Μεγέθυνση αντικειμένου

Μεταβάλει το μέγεθος της προβολής για να προσαρμόζεται στο αντικείμενο(α) που επιλέξατε.

Εικονίδιο

Μεγέθυνση αντικειμένου

Μετακίνηση

Μετακινεί τη διαφάνεια μέσα στο παράθυρο του LibreOffice. Τοποθετήστε το δείκτη στη διαφάνεια, και μεταφέρετέ τον για να τη μετακινήσετε. Όταν απελευθερώνετε το ποντίκι σας, επιλέγεται το τελευταίο εργαλείο που χρησιμοποιήσατε.

Εικονίδιο

Μετακίνηση

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!