Τρέχουσα διαφάνεια/επίπεδο

Εμφανίζει τον αριθμό της τρέχουσας σελίδας που ακολουθείται από τον συνολικό αριθμό διαφανειών.

Εικονίδιο σημείωσης

Στη λειτουργία επιπέδου, εμφανίζεται το όνομα του επιπέδου που περιέχει το επιλεγμένο αντικείμενο.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!