Τρέχον μέγεθος

Εμφανίζει την Χ και Υ συντεταγμένη της θέσης του δρομέα και το μέγεθος του επιλεγμένου αντικειμένου.

Αυτό το πεδίο της γραμμής κατάστασης χρησιμοποιεί τις ίδιες μονάδες μέτρησης όπως οι χάρακες. Μπορείτε να καθορίσετε τις μονάδες επιλέγοντας - LibreOffice Impress - Γενικά.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!