Δοκιμαστικοί συγχρονισμοί

Ξεκινά μία παρουσίαση οθόνης με μετρητή χρόνου στην κάτω αριστερή γωνία.

Εικονίδιο χρονομέτρησης προετοιμασίας

Δοκιμαστικοί συγχρονισμοί

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!