Δοκιμαστικοί συγχρονισμοί

Ξεκινά μία παρουσίαση οθόνης με μετρητή χρόνου στην κάτω αριστερή γωνία.

Εικονίδιο

Δοκιμαστικοί συγχρονισμοί

Δοκιμαστικοί συγχρονισμοί για τις εναλλαγές διαφάνειας

Ρυθμίσεις παρουσίασης οθόνης

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!