Εμφάνιση/Απόκρυψη διαφάνειας

Αποκρύπτει την επιλεγμένη διαφάνεια έτσι ώστε να μην εμφανίζεται κατά την παρουσίαση διαφανειών.

Ο αριθμός των κρυφών διαφανειών διαγράφεται. Για να εμφανίσετε μια κρυφή διαφάνεια, επιλέξτε ξανά Παρουσίαση διαφανειών - Εμφάνιση/Απόκρυψη διαφάνειας

Εικονίδιο

Εμφάνιση/Απόκρυψη διαφάνειας

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!