Ταμπλό

Εναλλάσει την προβολή του ταμπλό

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ταμπλό για να προσθέσετε, να μετονομάσετε, να διαγράψετε, και να τακτοποιήσετε διαφάνειες ή σελίδες στο Impress και στο Draw.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!