Ιδιότητες διαφάνειας

Καθορίζει τον προσανατολισμό, τα περιθώρια, το παρασκήνιο και άλλες επιλογές διάταξης της διαφάνειας.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Διαφάνεια - Ιδιότητες διαφάνειας


Αλλαγή του διαφάνειας

Σελίδα

Καθορίζει τον προσανατολισμό, τα περιθώρια, το παρασκήνιο και άλλες επιλογές διάταξης της σελίδας.

Παρασκήνιο

Ορίζει ένα παρασκήνιο, είτε για κάθε σελίδα ξεχωριστά είτε για όλες τις σελίδες μαζί στο ενεργό αρχείο.

Εικονίδιο συμβουλής

Για να αλλάξετε το παρασκήνιο σε όλες τις διαφάνειες του ενεργού αρχείου, επιλέξτε ένα παρασκήνιο, πατήστε Εντάξει και ύστερα στο Ναι στον διάλογο Ρυθμίσεις σελίδας.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!