Ιδιότητες διαφάνειας

Καθορίζει τον προσανατολισμό, τα περιθώρια, το παρασκήνιο και άλλες επιλογές διάταξης της διαφάνειας.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Διαφάνεια - Ιδιότητες διαφάνειας.


Αλλαγή του διαφάνειας

Σας επιτρέπει να καθορίσετε την διάταξη σελίδων για έγγραφα μίας ή πολλών σελίδων, όπως επίσης την αρίθμηση και τη μορφή χαρτιού.

Περιοχή (παρασκήνιο, επισήμανση)

Ορίστε τις επιλογές γεμίσματος του επιλεγμένου αντικειμένου σχεδίασης ή στοιχείου εγγράφου.

tip

Για να αλλάξετε το παρασκήνιο σε όλες τις διαφάνειες του ενεργού αρχείου, επιλέξτε ένα παρασκήνιο, πατήστε Εντάξει και ύστερα στο Ναι στον διάλογο Ρυθμίσεις σελίδας.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!