Απομακρυσμένες συνδέσεις

Παράθεση όλων των διαθέσιμων συνδέσεων του Απομακρυσμένου Impress (Impress Remote).

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Αρχικά, σημειώστε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση απομακρυσμένου ελέγχου στο – LibreOffice Impress – Γενικά.

Επιλέξτε το μενού Προβολή διαφανειών - Απομακρυσμένο Impress (Impress Remote).


Ρύθμιση απομακρυσμένης σύνδεσης

Για να ενεργοποιήσετε την απομακρυσμένη σύνδεση:

  1. Ανοίξτε την εφαρμογή Απομακρυσμένο Impress (Impress Remote) στην κινητή συσκευή.

  2. Ανοίξτε τον διάλογο Απομακρυσμένη σύνδεση,

  3. Επιλέξτε τη συσκευή στον κατάλογο,

  4. Εισάγετε τον εμφανιζόμενο αριθμό PIN από τη συσκευή και πατήστε Σύνδεση για να εξουσιοδοτήσετε μια σύνδεση.

Η συσκευή και ο υπολογιστής είναι τώρα συνδεμένοι, η τρέχουσα παρουσίαση εισέρχεται στην κατάσταση παρουσίασης αμέσως, ελεγχόμενη από την κινητή συσκευή.

Για αποσύνδεση από κινητή συσκευή

  1. Ανοίξτε τον διάλογο Απομακρυσμένη σύνδεση,

  2. Επιλέξτε τη συσκευή στον κατάλογο,

  3. Πατήστε Αφαίρεση εξουσιοδότησης πελάτη.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!