Νέα διαφάνεια

Εισάγει μια διαφάνεια μετά την τρέχουσα επιλεγμένη διαφάνεια.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Διαφάνεια - Νέα διαφάνεια.

Στη γραμμή Παρουσίαση, πατήστε

Εικονίδιο νέας διαφάνειας

Νέα διαφάνεια


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!