Συγχρονισμός

Καθορίζει το συγχρονισμό για το τρέχον εφέ στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές εφέ.

Προσαρμοσμένος διάλογος χρονισμού κίνησης

Έναρξη

Εμφανίζει την ιδιότητα έναρξης του επιλεγμένου κινούμενου εφέ. Οι ακόλουθες ιδιότητες έναρξης είναι διαθέσιμες:

Καθυστέρηση

Καθορίζει μια πρόσθετη καθυστέρηση n δευτερολέπτων μέχρι να ξεκινήσει το εφέ.

Διάρκεια

Καθορίζει τη διάρκεια του εφέ.

Επανάληψη

Καθορίζει εάν και πώς θα επαναλαμβάνεται το τρέχον εφέ. Εισάγετε τον αριθμό των επαναλήψεων, ή επιλέξτε από τον κατάλογο:

Επανέναρξη μετά την ολοκλήρωση της αναπαραγωγής

Καθορίζει εάν θα επιτρέπεται στο κινούμενο σχήμα να επιστρέφει στην αρχική του κατάσταση αφότου ολοκληρωθεί η κίνηση.

Κίνηση ως μέρος της αλληλουχίας πατημάτων του ποντικιού

Καθορίζει εάν θα επιτρέπεται στην κίνηση να ξεκινά στην κανονικά σειρά κλικ.

Έναρξη εφέ με πάτημα σε

Καθορίζει εάν θα επιτρέπεται στην κίνηση να ξεκινά όταν πατηθεί ένα συγκεκριμένο σχήμα.

Επιλέξτε το σχήμα από το όνομά του από το πλαίσιο καταλόγου.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!