Εφέ

Καθορίζει τις ρυθμίσεις και τα χαρακτηριστικά για το τρέχον εφέ στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές εφέ.

Ρυθμίσεις

Για κάποια εφέ, οι ρυθμίσεις μπορούν να καθοριστούν στη σελίδα της καρτέλας Εφέ.

Κατεύθυνση

Καθορίζει τη διάρκεια του φαινομένου.

Επιταχυνόμενη έναρξη

Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να αναθέσετε μία βαθμιαία αυξανόμενη ταχύτητα στην έναρξη του εφέ.

Επιβραδυνόμενο τέλος

Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να αναθέσετε μία βαθμιαία επιβραδυνόμενη ταχύτητα στο τέλος του εφέ.

Χαρακτηριστικά

Καθορίζει τα χαρακτηριστικά για το τρέχον εφέ.

Προχωρημένος διάλογος εφέ κίνησης

Ήχος

Επιλογή ήχου από τη συλλογή ή επιλογή μιας από τις ειδικές καταχωρίσεις.

Κουμπί ήχου

Αναπαράγει το επιλεγμένο αρχείο ήχου.

Ύστερα από το εφέ κίνησης

Επιλογή χρώματος που θα εμφανιστεί μετά το τέλος της κίνησης, ή επιλογή ενός άλλου μεταφαινομένου από τον κατάλογο:

Διαφανές χρώμα

Επιλογή του αμυδρού χρώματος.

Κινούμενο κείμενο

Επιλογή της κατάστασης κίνησης για το κείμενο του τρέχοντος σχήματος:

Καθυστέρηση μεταξύ χαρακτήρων

Καθορίζει το ποσοστό της καθυστέρησης μεταξύ κινήσεων των λέξεων ή των γραμμάτων.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!