Επιλογές εφέ

Καθορίζει πρόσθετες ιδιότητες για το επιλεγμένο στοιχείο στο πλαίσιο Προσαρμοσμένα εφέ κίνησης .

Εικονίδιο σημείωσης

Αναθέστε ένα εφέ σε ένα αντικείμενο, ύστερα πατήστε στο πλήκτρο Επιλογές για να ανοίξετε τον διάλογο Επιλογές εφέ.


Το παράθυρο διαλόγου περιέχει τις ακόλουθες σελίδες καρτελών:

Εφέ

Συγχρονισμός

Κινούμενο κείμενο

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!