Κουκκίδα και θέση

Ορισμός εσοχής, απόστασης και επιλογών στοίχισης για αριθμητικά σύμβολα, όπως αριθμοί ή κουκκίδες σε διαταγμένουκαι αδιάτακτους καταλόγους.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Σε ένα επιλεγμένο κείμενο, επιλέξτε Μορφή - Κουκκίδες και αρίθμηση.

Από το μενού περιβάλλοντος:

Σε ένα επιλεγμένο κείμενο, επιλέξτε Κουκκίδες και αρίθμηση.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Στην καρτέλα Αρχική σελίδα, πατήστε παρατεταμένα στον κατάλογο Ταξινομημένο ή Αταξινόμητο, επιλέξτε Προσαρμογή.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Διάλογος κουκκίδες και αρίθμηση

Κουκκίδες και αρίθμηση

Προεπιλεγμένη κουκκίδαΠροεπιλεγμένη αρίθμηση

Παρατεταμένο πάτημα και επιλέξτε Προσαρμογή.

Από την πλευρική στήλη:

Στον κατάλογο Τεχνοτροπίες της προσάρτησης Ιδιότητες, πατήστε παρατεταμένα στον κατάλογο Ταξινομημένα ή Αταξινόμητα, επιλέξτε Προσαρμογή.


Επίπεδο

Επιλέξτε τα επίπεδα που θέλετε να τροποποιήσετε. Για να εφαρμόσετε τις επιλογές σε όλα τα επίπεδα, επιλέξτε “1-10”.

Ιδιότητες

Τύπος

Επιλέξτε τον τύπο του καταλόγου.Αταξινόμητος με κουκκίδα χαρακτήρων,αταξινόμητος με κουκκίδα γραφικών ή ταξινομημένος με σύστημα αρίθμησης της επιλογής σας.

Χαρακτήρας

Επιλέξτε τον χαρακτήρα για τον αταξινόμητο κατάλογο.

Έναρξη στο

Για ταξινομημένους καταλόγους, επιλέξτε την τιμή του πρώτου στοιχείου του καταλόγου.

Χρώμα

Επιλέξτε το χρώμα των χαρακτήρων του καταλόγου για ταξινομημένους και αταξινόμητους καταλόγους. Το χρώμα δενεφαρμόζεται για καταλόγους με κουκκίδες γραφικών.

Διαχωριστικό

Για ταξινομημένους καταλόγους, ρυθμίστε το κείμενο να εμφανίζεται πριν και μετά το σχήμα αρίθμησης.

Πριν

Εισαγάγετε το κείμενο που θα εμφανιστεί πριν από την αρίθμηση.

Μετά

Εισαγάγετε το κείμενο που θα εμφανιστεί μετά την αρίθμηση.

Μέγεθος

Ορίστε το μέγεθος του χαρακτήρα και των κουκκίδων γραφικών σε σχέση με το μέγεθος της γραμματοσειράς της παραγράφου.

Πλάτος

Εισαγάγετε το πλάτος του χαρακτήρα κουκκίδων γραφικών.

Ύψος

Εισαγάγετε το ύψος του χαρακτήρα κουκκίδων γραφικών.

Διατήρηση αναλογίας

Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο για να διατηρήσετε την αναλογία ύψους προς πλάτος της κουκκίδας γραφικών.

Σχ. μέγεθος

Για χαρακτήρες αταξινόμητων και ταξινομημένων καταλόγων, ορίστε το σχετικό μέγεθος του χαρακτήρα καταλόγου. Το σχετικό μέγεθος ισχύει και για το κείμενο Πριν και Μετά.

Θέση

Εσοχή

Εισαγάγετε την απόσταση από το αριστερό άκρο του αντικειμένου που περιέχει μέχρι την αρχή όλων των γραμμών του καταλόγου.

Πλάτος

Εισαγάγετε ή επιλέξτε το πλάτος του στοιχείου καταλόγου.

note

Το συνδυασμένο συνολικό μήκος των Πριν, Μετά και οι χαρακτήρες αρίθμησης μπορεί να παρακάμψουν τη ρύθμιση πλάτους.


Σχετικά

Σε σχέση με το ανώτερο επίπεδο καταλόγου. Η εισαγόμενη τιμή προστίθεται σε αυτήν του πεδίου στο προηγούμενο επίπεδο. Εάν η "Εσοχή: 20mm" στο επίπεδο καταλόγο 1 και η "Εσοχή: 10mm Σχετική" στο επίπεδο καταλόγου 2 θα έχει ως αποτέλεσμα μια αποτελεσματική εσοχή 30mm για το επίπεδο 2.

Στοίχιση

Επιλέξτε τη στοίχιση των περιεχομένων αρίθμησης του διαταγμένου καταλόγου μέσα στη ρύθμιση καταλόγου Πλάτος.

Εμβέλεια

Εφαρμόζεται στην τροποποίηση στης συνολική .

Επιλογή

Εφαρμόζει την τροποποίηση στην επιλογή.

Εφαρμόζεται στην κύρια διαφάνεια

Πατήστε για να εφαρμόσετε την τροποποίηση σε όλες τις που χρησιμοποιούν την τρέχουσα κύρια .

Προεπισκόπηση

Εμφανίζει προεπισκόπηση της τρέχουσας επιλογής.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!