Τομή

Δημιουργεί ένα σχήμα από την επικαλυπτόμενη περιοχή των επιλεγμένων αντικειμένων.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Σχήμα - Τομή (μόνο για το LibreOffice Draw)

Επιλέξτε δύο ή περισσότερα αντικείμενα, ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος και επιλέξτε Σχήματα - Τομή


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!