Αφαίρεση

Αφαιρεί την περιοχή των επιλεγμένων αντικειμένων από την περιοχή του κατώτερου αντικειμένου.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Σχήμα - Αφαίρεση (μόνο για το LibreOffice Draw)

Επιλέξτε δύο ή περισσότερα αντικείμενα, ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος και επιλέξτε Σχήματα - Αφαίρεση


Όλα τα κενά μεταξύ των αντικειμένων διατηρούνται.

Συνδυασμός αντικειμένων και κατασκευή σχημάτων

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!