Συγχώνευση

Προσθέτει την περιοχή των επιλεγμένων αντικειμένων στην περιοχή του κατώτερου αντικειμένου στην επιλογή. Αυτή η εντολή είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείται με επικαλυπτόμενα αντικείμενα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Σχήμα - Συγχώνευση (μόνο για το LibreOffice Draw)

Επιλέξτε δύο ή περισσότερα αντικείμενα, ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος και επιλέξτε Σχήματα - Συγχώνευση


Όλα τα κενά τα οποία είναι ορατά μεταξύ των αντικειμένων διατηρούνται.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!