Σχήματα

Δημιουργεί ένα σχήμα από δύο ή περισσότερα επιλεγμένα αντικείμενα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Σχήμα (μόνο για το LibreOffice Draw)

Επιλέξτε δύο ή περισσότερα αντικείμενα, ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος και επιλέξτε Σχήματα


Τα σχήματα εφαρμόζουν τις ιδιότητες του κατώτερου αντικειμένου στην ταξινόμηση της στοίβας.

Συγχώνευση

Προσθέτει την περιοχή των επιλεγμένων αντικειμένων στην περιοχή του κατώτερου αντικειμένου στην επιλογή. Αυτή η εντολή είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείται με επικαλυπτόμενα αντικείμενα.

Αφαίρεση

Αφαιρεί την περιοχή των επιλεγμένων αντικειμένων από την περιοχή του κατώτερου αντικειμένου.

Τομή

Δημιουργεί ένα σχήμα από την επικαλυπτόμενη περιοχή των επιλεγμένων αντικειμένων.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!