Σύνδεση

Δημιουργεί μία γραμμή ή μία καμπύλη Bézier συνδέοντας δύο ή περισσότερες γραμμές, καμπύλες Bézier ή άλλα αντικείμενα με μία γραμμή. Τα κλειστά αντικείμενα που περιέχουν γέμισμα μετατρέπονται σε γραμμές και χάνουν το γέμισμά τους.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Σχήμα - Σύνδεση (μόνο για το LibreOffice Draw)

Επιλέξτε δύο ή περισσότερες γραμμές, ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος και επιλέξτε Σύνδεση.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!