Διαίρεση

Διαιρεί ένα συνδυασμένο αντικείμενο σε μεμονωμένα αντικείμενα. Τα αντικείμενα του αποτελέσματος έχουν την ίδιες ιδιότητες γραμμών και γεμίσματος όπως και το συνδυασμένο αντικείμενο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Σχήμα - Διαίρεση (μόνο για το % PRODUCTNAME Draw)

Επιλέξτε το συνδυασμένο αντικείμενο, ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος και επιλέξτε Διαίρεση.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!