Συνδυασμός

Συνδυάζει δύο ή περισσότερα επιλεγμένα αντικείμενα σε ένα απλό σχήμα. Σε αντίθεση με την ομαδοποίηση, ένα συνδυασμένο αντικείμενο εφαρμόζει τις ιδιότητες του κατώτερου αντικειμένου στην ταξινόμηση της στοίβας. Μπορείτε να διαιρέσετε σε απόσταση τα συνδυασμένα αντικείμενα, αλλά χάνονται οι ιδιότητες του αρχικού αντικειμένου.

Όταν συνδυάζετε αντικείμενα, τα στοιχεία σχεδίασης αντικαθίστανται από καμπύλες Bézier και τα κοιλώματα εμφανίζονται στην θέση όπου τα αντικείμενα επικαλύπτονται.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Σχήμα - Συνδυασμός (Μόνο για το LibreOffice Draw)

Επιλέξτε δύο ή περισσότερα αντικείμενα, ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος και επιλέξτε Συνδυασμός.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!