Σε περίγραμμα

Μετατρέπει το επιλεγμένο αντικείμενο σε πολύγωνο, ή μία ομάδα πολυγώνων. Αν η μετατροπή δημιουργεί μία ομάδα πολυγώνων (για παράδειγμα, όταν μετατρέπετε ένα αντικείμενο κειμένου), τότε πιέστε το πλήκτρο F3 για να εισάγετε την ομάδα πριν να μπορείτε να επιλέξετε ένα μεμονωμένο πολύγωνο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Σχήμα - Μετατροπή - Σε περίγραμμα (μόνο για το LibreOffice Draw)

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος ενός επιλεγμένου αντικειμένου και επιλέξτεΜετατροπή - Σε περίγραμμα


Αφού μετατρέψετε ένα αντικείμενο γραμμών ή κειμένου σε ένα περίγραμμα, δεν θα μπορείτε πλέον να το επεξεργαστείτε όπως πριν. Αντιθέτως, μπορείτε να επεξεργαστείτε το περίγραμμα όπως κάθε πολύγωνο, καθώς και χρησιμοποιώντας την εντολή Επεξεργασία - Σημεία για την προσαρμογή του σχήματός του.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!