Σε metafile

Μετατρέπει το επιλεγμένο αρχείο σε μορφή metafile των Windows (WMF), που περιέχουν και τα δύο δεδομένα με εικόνες bitmap και διανυσματικά γραφικά αντικείμενα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μορφή μετα-αρχείου WMF, δείτε το Γλωσσάρι.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Σχήμα - Μετατροπή - Σε Μετα-αρχείο (μόνο για το LibreOffice Draw)

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος ενός επιλεγμένου αντικειμένου και επιλέξτε Μετατροπή - Σε Metafile


Εικονίδιο σημείωσης

Μπορείτε επίσης να αντιγράψετε το επιλεγμένο αντικείμενο, να επιλέξετε Επεξεργασία - Ειδική επικόλληση και να επιλέξετε το μετα-αρχείο από τον κατάλογο.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!