Σε bitmap

Μετατρέπει το επιλεγμένο αντικείμενο σε εικόνα bitmap (ένα πλέγμα εικονοστοιχείων που αναπαριστά μία εικόνα).

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το Γλωσσάρι.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Σχήμα - Μετατροπή - Σε ψηφιογραφία (Bitmap) (μόνο για το LibreOffice Draw)

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος ενός επιλεγμένου αντικειμένου και επιλέξτε Μετατροπή - Σε bitmap


Εικονίδιο σημείωσης

Μπορείτε επίσης να αντιγράψετε το επιλεγμένο αντικείμενο και να επιλέξετε Επεξεργασία - Ειδική επικόλληση και ύστερα τη μορφή ψηφιογραφίας από τον κατάλογο.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!