Μετατροπή σε περιστρεφόμενο αντικείμενο 3Δ

Δημιουργεί ένα τρισδιάστατο σχήμα περιστρέφοντας το επιλεγμένο αντικείμενο γύρω από τον κατακόρυφο άξονά του.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Σχήμα - Μετατροπή - Σε αντικείμενο περιστροφής 3Δ (μόνο για το LibreOffice Draw)

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος ενός επιλεγμένου αντικειμένου και επιλέξτε Μετατροπή - Σε περιστρεφόμενο αντικείμενο 3Δ


Το επιλεγμένο αντικείμενο μετατράπηκε πρώτα σε ένα περίγραμμα, και ύστερα σε αντικείμενο 3Δ.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!