Μετατροπή σε 3Δ

Μετατρέπει το επιλεγμένο αντικείμενο σε αντικείμενο τριών διαστάσεων (3Δ).

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Σχήμα - Μετατροπή - Σε 3Δ (μόνο για το LibreOffice Draw)

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος ενός επιλεγμένου αντικειμένου και επιλέξτε Μετατροπή - Σε 3Δ


Το επιλεγμένο αντικείμενο μετατράπηκε πρώτα σε ένα περίγραμμα, και ύστερα σε αντικείμενο 3Δ.

Εάν επιλέξετε δύο ή περισσότερα αντικείμενα και τα μετατρέψετε σε 3Δ, το αποτέλεσμα είναι μια 3Δ ομάδα που δρα ως ένα μοναδικό αντικείμενο. Μπορείτε να επεξεργαστείτε τα μεμονωμένα αντικείμενα στην ομάδα επιλέγοντας . Επιλέξτε όταν τελειώσετε.

Εικονίδιο σημείωσης

Η μετατροπή μίας ομάδας αντικειμένων σε 3Δ δεν μεταβάλει τη σειρά ταξινόμησης των μεμονωμένων αντικειμένων.


Εικονίδιο συμβουλής

Πατήστε F3 για να εισέλθετε γρήγορα σε μια ομάδα και +F3 για να βγείτε από την ομάδα.


Μπορείτε επίσης να μετατρέψετε εικόνες bitmap και διανυσματικά γραφικά αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των clipart, σε αντικείμενα 3Δ. Το LibreOffice μεταχειρίζεται τις εικόνες bitmap ως τρίγωνα και τα διανυσματικά γραφικά αντικείμενα ως ομάδα πολυγώνων κατά τη μετατροπή σε 3Δ.

Μπορούν να μετατραπούν ακόμη και αντικείμενα σχεδίασης που περιέχουν κείμενο.

Αν επιθυμείτε, μπορείτε επίσης να εφαρμόσετε Εφέ 3Δ σε ένα αντικείμενο που έχει μετατραπεί.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!