Σε πολύγωνο

Μετατρέπει το επιλεγμένο αντικείμενο σε πολύγωνο (ένα κλειστό αντικείμενο με περίγραμμα από ευθείες γωνίες). Δεν θα μεταβληθεί η εμφάνιση του αντικειμένου. Αν επιθυμείτε, μπορείτε να δεξιοπατήσετε και να επιλέξετε Επεξεργασία σημείων για να εμφανίσετε τις αλλαγές.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Σχήμα - Μετατροπή - Σε πολύγωνο (μόνο για το LibreOffice Draw)

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος ενός επιλεγμένου αντικειμένου και επιλέξτε Μετατροπή - Σε πολύγωνο


Μετατροπή εικόνων bitmap σε διανυσματικά γραφικά

Διάλογος σε πολύγωνο

Μετατροπή σε πολύγωνο

Απαιτούνται οι ακόλουθες επιλογές για την μετατροπή μίας εικόνας bitmap σε πολύγωνο. Η εικόνα που θα έχει μετατραπεί είναι στην πραγματικότητα μία συλλογή μικρότερων πολυγώνων με γέμισμα με χρώμα.

Ρυθμίσεις

Καθορίστε τις επιλογές μετατροπής για την εικόνα.

Αριθμός χρωμάτων:

Εισάγετε τον αριθμό των χρωμάτων που θα εμφανίζονται στην εικόνα που θα μετατραπεί. Το LibreOffice δημιουργεί ένα πολύγωνο για κάθε υπάρχον χρώμα στην εικόνα.

Μείωση σημείων

Αφαιρεί τα πολύγωνα με χρώμα που είναι μικρότερα από την τιμή εικονοστοιχείων που εισάγετε.

Γέμισμα κοιλωμάτων

Γεμίζει τα κενά με χρώμα που προκλήθηκε από την εφαρμογή ελάττωσης σημείων.

Μέγεθος παράθεσης

Εισάγετε το μέγεθος του τριγώνου για το γέμισμα του παρασκηνίου.

Πηγαία εικόνα:

Προεπισκόπηση της αρχικής εικόνας.

Διανυσματική εικόνα:

Προεπισκόπηση της εικόνας που έχει μετατραπεί. Πατήστε στην Προεπισκόπηση για να δημιουργήσετε τη διανυσματική εικόνα.

Πρόοδος

Εμφανίζει την πρόοδο της μετατροπής.

Προεπισκόπηση

Εφαρμόζει προεπισκόπηση της εικόνας που έχει μετατραπεί χωρίς εφαρμογή των αλλαγών.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!