Σε καμπύλη

Μετατρέπει το επιλεγμένο αντικείμενο σε καμπύλη Bézier.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Σχήμα - Μετατροπή - Σε καμπύλη (μόνο για το LibreOffice Draw)

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος ενός επιλεγμένου αντικειμένου και επιλέξτε Μετατροπή - Σε καμπύλη


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!