Ορισμός προσαρμοσμένης παρουσίασης οθόνης

Δημιουργεί μία προσαρμοσμένη παρουσίαση διαφανειών.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Παρουσίαση οθόνης - Προσαρμοσμένη παρουσίαση οθόνης και ύστερα κάντε κλικ στη Δημιουργία.


Ορισμός προσαρμοσμένου διαλόγου προβολής διαφανειών

Δημιουργία προσαρμοσμένης παρουσίασης οθόνης

Επιλέξτε μία διαφάνεια και πατήστε στο >> ή στο << για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε τη διαφάνεια από τον κατάλογο.

Προσθέτει μια υπάρχουσα διαφάνεια στο τέλος του καταλόγου επιλεγμένων διαφανειών. Πρέπει να επιλέξετε μια διαφάνεια στον κατάλογο Υπάρχουσες διαφάνειες πριν να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε αυτό το πλήκτρο.

Αφαιρεί μια διαφάνεια από τον κατάλογο επιλεγμένων διαφανειών. Χρειάζεται να επιλέξετε μια διαφάνεια στον κατάλογο Επιλεγμένες διαφάνειες πριν να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε αυτό το πλήκτρο.

Όνομα

Εμφανίζει το όνομα της προσαρμοσμένης παρουσίασης οθόνης. Αν επιθυμείτε, μπορείτε να εισάγετε ένα νέο όνομα.

Υπάρχουσες διαφάνειες

Εμφανίζει όλες τις διαφάνειες με τη σειρά ταξινόμησης με την οποία εμφανίζονται στο τρέχον έγγραφο.

Επιλεγμένες διαφάνειες

Εμφανίζει όλες τις διαφάνειες στην προσαρμοσμένη παρουσίασης οθόνης. Αν επιθυμείτε, μπορείτε να μεταβάλετε τη σειρά ταξινόμησης του καταλόγου μεταφέροντας τις διαφάνειες πάνω ή κάτω.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!