Προσαρμοσμένες προβολές διαφανειών

Καθορίζει μια προσαρμοσμένη προβολή διαφανειών χρησιμοποιώντας διαφάνειες εντός της τρέχουσας παρουσίασης. Στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε διαφάνειες για να καλύψετε τις ανάγκες του κοινού σας. Μπορείτε να δημιουργήσετε όσες προσαρμοσμένες παρουσιάσεις θέλετε.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Προβολή παρουσίασης - Προσαρμοσμένη προβολή παρουσίασης.


Διάλογος προσαρμοσμένων εμφανίσεων διαφάνειας

tip

Ανατρέξτε στη σελίδα βοήθειας Δημιουργία προσαρμοσμένης προβολής διαφανειών για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης των δικών σας προσαρμοσμένων προβολών διαφανειών.


Κατάλογος προσαρμοσμένων προβολών διαφανειών

Εμφανίζει τις προσαρμοσμένες προβολές διαφανειών που είναι διαθέσιμες στο έγγραφο.

Για να δημιουργήσετε μία προσαρμοσμένη παρουσίαση οθόνης, πατήστε στη Δημιουργία.

Για να εκτελέσετε μία προσαρμοσμένη παρουσίαση οθόνης:

  1. Επιλέξτε μια προσαρμοσμένη προβολή διαφανειών από τον κατάλογο.

  2. Πατήστε στην Έναρξη.

Δημιουργία

Δημιουργεί μία προσαρμοσμένη παρουσίαση διαφανειών.

Επεξεργασία

Προσθήκη, αλλαγή, η αναδιάταξη διαφανειών όπως και αλλαγή του ονόματος της επιλεγμένης παρουσίασης οθόνης.

Διαγραφή

Διαγράφει το επιλεγμένο στοιχείο ή στοιχεία χωρίς ερώτηση επιβεβαίωσης.

Αντιγραφή

Δημιουργεί ένα αντίγραφο της επιλεγμένης παρουσίασης οθόνης. Μπορείτε να τροποποιήσετε το όνομα της παρουσίασης πατώντας στο Επεξεργασία.

Έναρξη

Εκτελεί την επιλεγμένη προσαρμοσμένη προβολή διαφανειών.

Κλείσιμο

Κλείνει το παράθυρο διαλόγου και αποθηκεύει όλες τις αλλαγές.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!